Metsäpolitiikkafoorumin toinen tutkijapaneeli vuoden 2020 teemasta “Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa”  kokosi tutkijoita ja käytännön toimijoita keskustelemaan metsätuhojen torjunnasta ja ehkäisystä. Tutkijapaneelin esityksissä paneuduttiin kirjanpainajatuhojen ja juurikääpätuhojen torjuntaan sekä metsänhoidon keinoihin vaikuttaa tuhoriskeihin. 

Tutkijapaneelin alustajina oli alan tutkijoita Luonnonvarakeskuksesta ja Helsingin Yliopistosta. Asian käsittelyä jatkettiin ryhmätyönä alustusten jälkeen. Ryhmätöissä etsittiin keinoja tuhojen ehkäisyyn ja hahmoteltiin alustavia ehdotuksia politiikka- ja tutkimustarpeiksi.

Tutkijapaneelin esitykset 23.9.2020

Tutkijapaneelista tehty tiedote on luettavissa täällä:  Metsäpolitiikkafoorumi: metsätuhojen torjuntaan ja ehkäisyyn panostettava enemmän

Metsäpolitiikkafoorumin tavoitteet

Tämän vuoden teemana on Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa. Työn tavoitteena on tuottaa kokonaisnäkemys Suomen metsien terveydentilasta ja sen kehityksestä, tuhojen seurannasta ja ennakoinnista sekä tuhojen torjunnasta. Tavoitteena on myös laatia selvityksen perusteella metsien terveyteen liittyviä politiikkasuosituksia sekä tunnistaa tutkimustarpeita. Aihetta käsitellään kahdessa tutkijapaneelissa sekä yhdessä sidosryhmäpaneelissa. Loppuseminaarissa esitellään paneelin raportti, josta laaditaan myös lyhennelmä, ”Policy Brief”.

Lisätietoa

Metsäpolitiikkafoorumi
Kansallinen metsästrategia

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

Kuva: Henry Schneider

 

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308