Metsäpolitiikkafoorumin paneelit, seminaarit ja raportit

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Metsälogistiikka

Vuosi 2020

Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa
Suometsien kokonaisanalyysi

Vuosi 2019

Suometsien kokonaisanalyysi
Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

Metsäpolitiikkafoorumin loppuseminaari 19.3.2019: Monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen

Metsäpolitiikkafoorumin tutkijapaneelit

Vuodet 2015-2017

 

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.