Etusivu » Julkaisut ja raportit » Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä. Neuvontamateriaali.

Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä. Neuvontamateriaali.

Viranomaisen lakisääteinen velvollisuus tehdä päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnista ja sallitusta metsänkäsittelystä on poistunut luonnonsuojelulaista 15.4.2016 alkaen. Lakimuutos korostaa maanomistajan, hakkuuoikeuden haltijan ja puun korjuusta vastaavan tahon vastuuta ottaa huomioon liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat metsänkäsittelyn yhteydessä.

Neuvontamateriaali on tehty maanomistajien ja metsätalouden toimijoiden käyttöön. Materiaalissa annetaan metsänhoidon suositusten mukaisia esimerkkejä metsätaloudesta metsätilalla, jolla elää liito-orava. Kaikki metsälain mukaiset hakkuutavat ovat mahdollisia lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympärillä. Liito-oravan huomioon ottamisen keinot ovat kuitenkin hakkuutavasta riippuen osin erilaisia. Maanomistaja voi valita parhaiten sopivan tavan toimia.

Neuvontamateriaali on laadittu Tapio Oy:ssä maa- ja metsätalousministeriön tilaamana työnä. Tapio julkaisee kesällä 2016 materiaaliin perustuvan verkkokurssin, joka auttaa metsänomistajia ja metsässä työtä tekeviä ammattilaisia omaksumaan suositellut toimintatavat.

Lataa Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä. Neuvontamateriaali. PDF

Öppna Beaktandet av flygekorren i skogsbruket. Rådgivningsmaterial. PDF

Opiskele neuvontamateriaalin asiat maksuttomalla verkkokurssilla. Metsänkäyttäjän liito-oravasimulaattori.

Lisätietoja: Lauri Saaristo, Tapio Oy, puh. 040 573 9168, lauri.saaristo(at)tapio.fi