Puhtaat vedet ja ennallistaminen

Olemme metsätalouden vesiensuojelun, suometsien hoidon, suoluonnon ennallistamisen ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön kehittäjä, edistäjä ja kouluttaja. Toimimme myös asiantuntijoina metsäteihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Liikumme tutkimuksen ja käytännön rajapinnassa luoden uusia toimintamalleja ja parantaen metsien hoidon kokonaiskestävyyttä. Vastaamme asiantuntijuudella kansallisiin ja EU:sta nouseviin vaatimuksiin entistä tietoisemmassa ympäristössä.

Metsätalouden vesiensuojelu

Palvelemme laajasti metsätalouden kenttää vesiensuojelun koulutuksissa ja menetelmien kehittämisessä. Tuotamme metsänhoidon suosituksia uuden tutkimustiedon pohjalta ja kehitämme uusia vesiensuojelumenetelmiä erilaisissa hankkeissa. Koulutamme metsäalan toimijoita toteuttamaan ja tehostamaan vesiensuojelua sekä hyödyntämään paikkatietoaineistoja vesiensuojelun suunnittelussa. Lisäksi annamme lausuntoja metsätalouden vesiensuojelusta päätöksentekoa varten sekä tuotamme laajoja valuma-aluetason suunnitelmia mitoitettuine vesiensuojeluratkaisuineen.

Suometsien hoito

Koulutamme suometsien hoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia ja tuotamme laadukkaita koulutusaineistoja. Koordinoimme ja toimimme asiantuntijoina hankkeissa, joissa kehitetään muun muassa paikkatietoaineistoja suometsien hoitohankkeiden tueksi. Koordinoimme suometsien hoitoon liittyviä metsänhoidon suosituksia.

Soiden ennallistaminen

Soiden ennallistaminen vaatii huolellista suunnittelua, jotta suon luontainen vesitalous saadaan onnistuneesti ja kustannustehokkaasti palautettua.  Autamme löytämään ennallistettavalle kohteelle maanomistajan toiveiden mukaisen ratkaisun hyödyntäen uusimpia ennallistamismenetelmiä kuten vedenpalautus soille, missä olemme valtakunnallisesti suunnittelu- ja kehitystyön edelläkävijöitä. Lue lisää

Turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnittelu

Toteutamme selvityksiä tuotannosta poistuvien turvetuotantoalueiden nykytilasta sekä niiden jatkokäytöstä. Käytämme jatkokäytön suunnitelmien tekemiseen aina ajantasaista paikkatietoaineistoa. Tarvittaessa pystymme tuottamaan dronekuvaukseen perustuvan tarkan ajantasaisen korkeusmallin. Jatkokäytön suunnitelmamme voivat pitää sisällään esimerkiksi kartoituksen alueelle soveltuvista seuraavan maankäytön muodoista tai yksityiskohtaisen suunnitelman jatkokäytön toteuttamisesta. Lue lisää

Tutustu töihimme
 • MERLIN, Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: Uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muuntuvuus – Toimintamalli turvetuotantoalueen jatkokäytön suunnitteluun 2021–2025
 • TuIJa, Turvetuotantoalueiden ilmastokestävät jatkokäyttömahdollisuudet, 2021–2023
 • HYTKY, Hydrologisen kytkeytyneisyyden tarkastelu laserkeilausaineistoa hyödyntäen 2021–2023
  Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.
  Ota yhteyttä, niin kerromme lisää
  • Kati Kontinen
  • Johtava asiantuntija
  • kati.kontinen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6003
  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015
  • Tarja Anttila
  • Suometsien asiantuntija
  • tarja.anttila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6014
  • Tiina Ronkainen
  • Vesiasiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035
  • Tiina Törmänen
  • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
  • tiina.tormanen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6510
  • Maija Kauppila
  • Ympäristöasiantuntija
  • maija.kauppila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6024