Puhtaat vedet ja ennallistaminen

Olemme metsätalouden vesiensuojelun, suometsien hoidon, suoluonnon ennallistamisen ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön kehittäjä, edistäjä ja kouluttaja. Toimimme myös asiantuntijoina metsäteihin sekä kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Liikumme tutkimuksen ja käytännön rajapinnassa luoden uusia toimintamalleja ja parantaen metsien hoidon kokonaiskestävyyttä. Vastaamme asiantuntijuudella kansallisiin ja EU:sta nouseviin vaatimuksiin entistä tietoisemmassa ympäristössä.

Metsätalouden vesiensuojelu

Palvelemme laajasti metsätalouden kenttää vesiensuojelun koulutuksissa ja menetelmien kehittämisessä. Tuotamme metsänhoidon suosituksia uuden tutkimustiedon pohjalta ja kehitämme uusia vesiensuojelumenetelmiä erilaisissa hankkeissa.

Koulutamme metsäalan toimijoita toteuttamaan ja tehostamaan vesiensuojelua sekä hyödyntämään paikkatietoaineistoja vesiensuojelun suunnittelussa. Lisäksi annamme lausuntoja metsätalouden vesiensuojelusta päätöksentekoa varten sekä tuotamme laajoja valuma-aluetason suunnitelmia mitoitettuine vesiensuojeluratkaisuineen.

Suometsien hoito

Koulutamme suometsien hoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia ja tuotamme laadukkaita koulutusaineistoja. Koordinoimme ja toimimme asiantuntijoina hankkeissa, joissa kehitetään muun muassa paikkatietoaineistoja suometsien hoitohankkeiden tueksi. Koordinoimme suometsien hoitoon liittyviä metsänhoidon suosituksia.

  Soiden ennallistaminen

  Olemme erikoistuneet valuma-alueiden pintavesien virtauksien mallintamiseen sekä ennallistamisen suunnittelutyöhön. Autamme löytämään ennallistettavalle kohteelle maanomistajan toiveiden mukaisen ratkaisun hyödyntäen uusimpia ennallistamismenetelmiä kuten vedenpalautus soille, missä olemme valtakunnallisesti suunnittelu- ja kehitystyön edelläkävijöitä.

  Turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnittelu

  Toteutamme selvityksiä tuotannosta poistuvien turvetuotantoalueiden nykytilasta sekä niiden jatkokäytöstä. Käytämme jatkokäytön suunnitelmien tekemiseen aina ajantasaista paikkatietoaineistoa. Tarvittaessa pystymme tuottamaan dronekuvaukseen perustuvan tarkan ajantasaisen korkeusmallin. Jatkokäytön suunnitelmamme voivat pitää sisällään esimerkiksi kartoituksen alueelle soveltuvista seuraavan maankäytön muodoista tai yksityiskohtaisen suunnitelman jatkokäytön toteuttamisesta. Lue lisää

  Tutustu töihimme

   Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

   • Samuli Joensuu
   • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
   • samuli.joensuu(at)tapio.fi
   • +358 29 432 6015
   • Tarja Anttila
   • Suometsien asiantuntija
   • tarja.anttila(at)tapio.fi
   • +358 29 432 6014
   • Tiina Ronkainen
   • Johtava asiantuntija
   • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
   • +358 29 432 6035
   • Maija Kauppila
   • Ympäristöasiantuntija
   • maija.kauppila(at)tapio.fi
   • +358 29 432 6024
   • Matias Virta
   • Ennallistamis­asiantuntija
   • matias.virta(at)tapio.fi
   • +358 29 432 6045

   Ajankohtaista

   Uutiset 8.11.2023

   Soiden ennallistaminen – miksi, missä ja miten?

   Metsäntuntijat-podcastissa keskustellaan suometsien ennallistamisesta. Mitä hyötyä siitä on ja millaisilla kohteilla sitä kannattaa tehdä?

   Artikkelit 29.12.2023

   Suojelusoiden luonnontilan parantamiseen tarvitaan valuma-aluetason tarkastelua

   Vesienpalautuksessa suojelusoille tavoitteena on parantaa soiden luontoarvoja palauttamalla soiden vesitalous lähemmäs luonnollista tilaa. Ilman valuma-aluetason tarkastelua merkittävä osa suolle aiemmin luontaisesti tulleista vesistä voi kuitenkin päätyä edelleen ojia pitkin suojelusuon ohi.

   Tiedotteet 14.12.2023

   Pintavalutuskenttä on tehokas vesiensuojelurakenne kunnostusojitusten yhteydessä

   Kunnostusojitusten yhteydessä pintavalutuskenttää kannattaa hyödyntää vesienpuhdistukseen. Lisäksi kaivamalla matalampia ojia voidaan vähentää kunnostusojituksen vesistö- ja ilmastovaikutuksia, ja silti ylläpitää riittäviä edellytyksiä puuston kasvulle.