Metsäkonealan työssäoppimisen laatua parannetaan sähköisillä tarkistuslistoilla

22.8.2019

Metsäkonealan työssäoppimisen tueksi laaditaan netissä täytettävät tarkistuslistat. Niiden avulla selkeytetään oppilaiden, oppilaitosten ja yritysten vastuut ja tehtävät työssäoppimisprosessissa. Tavoitteena on parantaa työpaikalla opiskeluun valmistautumista, sen seurantaa, lisätä oppilaan motivaatiota ja parantaa työpaikalla opiskelun tehokkuutta. Tarkistuslistat ovat vuoden 2020 alussa vapaasti käytettävissä.

Koneyrittäjien liitto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Metsäkoulutus ry ja Tapio toteuttavat yhdessä metsäkonealan työssäoppimisen tueksi sähköiset tarkistuslistat. Tavoitteena on kehittää, helposti käytettävä ratkaisu, jonka voi liittää oppilaitosten järjestelmiin. Tämä parantaa työssäoppimisen työelämäjaksojen onnistumisen laatua nykyisestä. Hanke toteutetaan Metsämiesten Säätiön rahoituksella syksyn aikana.

Työelämäjaksot ovat oleellinen osa ammattiin opiskelua ja siten metsäkonealan oppilaitosten ja koneyrittäjien välistä toimintaa. Tarkistuslistan käytön tarkoituksena on varmistaa onnistunut työelämäjakso, jossa on huomioitu eri osapuolien (oppilas, oppilaitos, yritys) vastuut ja tarpeet.

Onnistunut työssäoppiminen vahvistaa opiskelijan taitoja ja motivaatiota ja luo siten edellytyksiä työllistymiseen ja alalla työskentelyyn. Eri osapuolien valmiudet työelämäjakson toteutukseen pitää olla kunnossa, jotta työjakso sujuu kaikkien näkökulmasta hyvin. Tarkistuslista vastaa tähän tarpeeseen.

Sähköiset tarkistuslistat tehostavat työssäoppimisen todentamista ja seurantaa sekä parantavat koulutuksen laatua. Ne palvelevat opiskelijoita, opettajia sekä yrityksiä koulutussopimuksella tapahtuvaan kouluttautumisen tueksi.Tarkistuslistojen sisältö perustuu Koneyrittäjien liiton, koulutuksen järjestäjien ja yrittäjien yhteistyössä laatimiin tarkistuslistoihin.

Hanke aloitetaan toteutusvaihtoehdon kartoituksella elokuussa. Oppilaitoksilta selvitetään käytössä olevia järjestelmiä ja samalla ratkaisuun liittyviä tarpeita. Hankkeen tulokset julkaistaan sähköisenä materiaalina Tapion verkkosivuilla vapaasti ladattavana aineistona. Hanke valmistuu 31.12.2019.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Tommi Tenhola, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio, tommi.tenhola@tapio.fi, 0400 981 652

Lauri Hyytiäinen, metsäasiantuntija, Koneyrittäjien liitto ry, lauri.hyytiainen@koneyrittajat.fi, 040 9009 426

Mari K. Nieminen, toimipiste- ja koulutuspäällikkö, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, mari.k.nieminen@tampere.fi, 040 801 6709

Ville Manner, Toiminnanjohtaja, Metsäkoulutus ry, ville.manner@metsakoulutusry.fi, 0503315425