Metsästrategia turvaa metsien kokonaiskestävyyden ja auttaa hahmottamaan metsien kehityksen suunnan. Strategian laadinta nojaa asiakkaiden kanssa yhteistyössä määritettyihin tavoitteisiin ja tekemäämme vaikutusten arviointiin. Hyvä ja laajapohjainen valmistelu sekä kattavat laskelmat maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Teimme Kuntaliitolle monitavoitteisen metsäsuunnittelun selvityksen. Lue lisää

Vaikutusten arviointia tarvitaan

Metsästrategian vaikutuksia metsien kehitykseen arvioidaan pitkän aikavälin laskelmilla. Laskelmat perustuvat alueen metsävaratietoon ja ne tehdään uusimmilla kasvumalleilla. Niillä voidaan kattaa esimerkiksi 50 vuoden ennustejakso.

Laskelmat tehdään metsästrategian tavoitteiden ja rajoitteiden mukaan. Tarvittaessa laskelmia tehdään myös vaihtoehtoisilla tavoitteilla. Laskelmien tarkoituksena on ennustaa metsien tulevaa kehitystä ja esimerkiksi metsien hoidon talous- tai ilmastovaikutuksia. Laskelmien tulosten avulla voi arvioida valitun metsien hoidon strategian vaikutuksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Laskelmien tulokset vastaavat muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kasvaako metsien hiilinielu strategiassa kuvatun metsien hoitotavan seurauksena?
  • Säilyykö metsien puumäärä vähintään nykyisellä tasolla?
  • Kehittyykö metsien hiilivarasto toivottuun suuntaan?
  • Onko metsistä mahdollista saada nykytasoa vastaavia tuloja myös jatkossa?
  • Säilyykö metsien kasvukyky hyvänä myös pitkällä aikavälillä?

Laadimme laskelmat Jyväskylän kaupungin metsäohjelman vaikutusten arvioinnin tueksi. Tutustu laskelmiin

Laskelmissa metsät voidaan jakaa osa-alueisiin, esimerkiksi metsien kunnossapitoluokkien tai muun vastaavan jaon mukaan. Samalla voidaan kohdentaa metsien hoidon tavoitteita, kuten monimuotoisuuden turvaamista tai taloutta täsmällisemmin juuri oikeille alueille.

Tietoa strategian toteutumisen seurantaan

Tapion laskelmista saa tietoa myös metsästrategian toteutumisen seurantaan. Laskelmien tuloksista voi poimia tärkeimmät tiedot esimerkiksi organisaation vuosiraportteihin.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen

  • Sini Miettinen
  • Asiakkuuspäällikkö
  • sini.miettinen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6076