Osallistaminen edistää metsien käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia ja luo vuoropuhelua metsiä omistavan tahon ja metsien käyttäjien välille. Hyvin suunniteltu osallistaminen tekee prosessista sujuvan ja helpottaa osallistamisen tulosten huomioimista metsäsuunnitelmassa. Autamme osallistamaan metsien käyttäjät ja heitä edustavat sidosryhmät mukaan suunnitteluun räätälöimällä menetelmät laadittavan suunnitelman tai strategian mukaan.

Vuorovaikutteisuus suunnittelussa edistää luottamuksen rakentumista ja tuo arvokasta tietoa

Esimerkiksi kuntametsät ovat kuntalaisille ja muille alueen käyttäjille tärkeitä virkistys- ja ulkoilualueita. Metsäsuunnitelman tai metsien käyttöä laajemmin ohjaavan metsästrategian luomisessa on tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan omaa lähimetsää koskevaan suunnitteluun. Osallistamisella parannetaan luottamusta ja hyväksyntää tehtyihin päätöksiin ja lisätään molemmin puolin tietoutta alueen käytöstä ja tulevista toimenpiteistä.

Tavoita laajasti metsien käyttäjiä

Osallistamisessa voidaan hyödyntää monipuolista keinovalikoimaa. Useampia menetelmiä yhdistelemällä saadaan tavoitettua paremmin eri ryhmiä ja taattua kattava mielipiteiden kuuleminen. Erilaisia keinoja voivat olla esimerkiksi asukaskyselyt, maastokäynnit, asukastilaisuudet ja sidosryhmien työpajat. Selvitämme metsää omistavan tahon lähtökohdat ja tarjoamme suunnittelutilanteen ja metsää omistavan tahon yksilöllisten piirteiden perusteella sopivat osallistamismenetelmät ja ehdotamme keinot tiedotuksen edistämiseksi.

Sujuva suunnitelma osallistamiselle

Vuorovaikutteisuuden takaamiseksi osallistamisesta on tärkeää luoda kattava suunnitelma. Suunnittelemme selkeän osallistamisen mallin metsää omistavan tahon tarpeisiin ja hoidamme fasilitoinnin. Vuorovaikutteisuus nivoutuu näin osaksi metsäsuunnitelman laadintaa.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen

  • Sini Miettinen
  • Asiakkuuspäällikkö
  • sini.miettinen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6076
  • Juho Lammi
  • Metsätietoasiantuntija, tuotepäällikkö ForestKIT
  • juho.lammi(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6049