Matkailun vaikutuksia pitää mitata kulttuuriympäristöissä | Blogi Airi Matila

11.4.2019

Kesälomilla kiersimme lasten kanssa maaseudun kulttuuriympäristöjä. Mikkelin Astuvansalmen kalliomaalaukset, Tornion Kukkolankosken perinnekalastus ja Suomussalmen Turjanlinna kierrettiin. Matkoista jäi mukavia muistoja, joille nyt on käyttöä kestävästi kasvavan matkailun kehitystyössä.

Kaupunkien kulttuuriympäristöt ovat maaseutua nopeammin kasvavan matkailukäytön kohteita. Aiemmin työpaikkani sijaitsi Helsingissä Temppeliaukion kirkon lähellä. Kesäisin alueen kadut täyttyvät matkailijoista, jotka suuntaavat kohti mielenkiintoista kirkkoa ja sen viereistä puistoa.

Kasvava matkailu luo haasteita kestävyydelle

Maailman matkailujärjestön (UNWTO) ennusteiden mukaan kansainvälinen matkailu jatkaa kasvuaan. Myös Suomessa matkailun kasvunäkymät ovat myönteiset. Matkailun kasvaessa sen hallittu kehittäminen on yhä tärkeämpää.

Kasvavasta matkailusta on hyötyä. Ihmiset työllistyvät paremmin ja majoitusliikkeiden käyttöasteet kasvavat. Matkailun kielteisiä seurauksia ovat talouden rakenteiden vääristyminen, ympäristöhaitat ja nähtävyyksien rapistuminen ja kielteiset kulttuurisiirtymät. Lisääntynyt matkailu nopeuttaa alkuperäiskulttuurien tuhoutumista. Lisääntynyt matkailuliikenne nopeuttaa luonnon saastumista.

Venetsiassa, Barcelonassa ja muissa Etelä-Euroopan matkailukaupungeissa on 2000-luvulla lisääntynyt matkailu aiheuttanut vuokrien nousua. Samanlaista kehitystä havaitaan esimerkiksi Rovaniemellä.

Mittaristo tasapainottaa matkailun kasvusta seuraavia muutoksia

Tarvitsemme mitattua tietoa siihen, miten pitää kunnossa matkailukäyttöön otetut kulttuuriympäristöjen rakennukset ja miten turvata paikallisen kulttuuriin säilyminen uudessa matkailumiljöössä. Matkailijat liikkuvat ja tällöin luonto ja maasto kuluvat, miten ennakoida vauriot ja miten hyvällä suunnittelulla saada kaikki osapuolet hyötymään matkailun kasvusta.
Mitä mitata metsäisissä kulttuuriympäristöissä jotta mittaamisen avulla voidaan tasapainottaa matkailun kasvusta seuraavia muutoksia? Ehdotuksia otan mielelläni vastaan.

Olen mukana Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hankkeessa. Hankkeemme monitieteinen asiantuntijaryhmä kokoaa kestävästi kasvavalle matkailulle mittariston. Työssä hyödynnämme yhteiskunta-, ympäristö-, metsä- ja humanistisia tieteitä. Uudet mittarit auttavat auttavat suunnittelemaan kulttuuriympäristön käyttöä matkailussa kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Airi Matila
airi.matila(at)tapio.fi
Kirjoittaja on koulutukseltaan MMM ja toimii metsäasiantuntijana Tapiossa. Työtehtävissään hän on perehtynyt metsien ekosysteemipalveluihin, metsämaisemaan ja metsäalueiden maankäytön suunnitteluun.

Lisätietoa

Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hanke (MAMOMI)
Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hanke (MAMOMI) on Lapin yliopiston vetämä konsortiohanke. Se vastaa matkailun kestävää ja hallittua kasvua koskevaan tiedontarpeeseen. MAMOMI -hankkeen päätavoite on rakentaa uutta monitieteistä ja yhteistoiminnallista mittausmetodologiaa. Mittaamisen avulla voidaan tasapainottaa matkailun kasvusta seuraavia muutoksia suomalaisissa kulttuuriympäristöissä.