Metsänhoidon suositukset 2021, tietoa kätevästi käyttäjälle | Blogi Veikko Iittainen

8.5.2019

#MetsäDigi #metsänhoito #metsätieto #luonnonhoito

Aika on rahaa ja hyväksi todetut neuvot ovat arvokkaita, myös metsänhoidossa. Erityisen arvokasta on se, että meillä on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuiset Metsänhoidon suositukset, joita tehdään yhteistyössä 25 eri organisaation kanssa.

Metsänhoidon suositusten digitalisointi vie tämän työn uudelle tasolle sähköistäen sekä prosessin että loppukäytön. Tietoa tarvitaan sopivina, käyttötarkoituksen mukaisina kokonaisuuksina nopeasti, helposti ja tehokkaasti maastotöihin ja konttoriin.

Ennen meni metsiä lukkoonkin

Suomalainen metsänhoidon historia on pitkä ja osin ankarakin. Isoisän aikaan metsänhoito-ohjeet olivat lain noudattamista vailla vaihtoehtoja. Metsiä hoidettiin tiukan ohjeistuksen muodossa ja jos näin ei tapahtunut, metsätila pantiin lukkoon. Ohjeistuksia noudatettiin jokaisessa organisaatiossa ja neuvonta tapahtui niiden perusteella kaavamaisesti.

Metsien käyttö vapautui uuden metsälain myötä

Nykyisin suositukset antavat metsänhoitoon monipuoliset vaihtoehdot, joista metsänomistaja valitsee itselleen tavoitteidensa mukaisen käsittelytavan. Metsäorganisaatiot keskustelevat ja kuuntelevat metsänomistajaa saadakseen hänen tavoitteensa selville ja tarjotakseen näihin sopivia ratkaisuita.

Metsänhoitosuositukset kätevästi käyttöön 2021

Metsänhoidon suositukset on iso kokonaisuus, jota on tarpeen muokata helppokäyttöisiksi paloiksi käyttäjien tarpeista lähtien. Esimerkiksi metsänomistaja hakee usein selkeää ohjetta jonkun työn toteuttamiseen ja metsäammattilainen taustoja, joiden pohjalta voisi antaa perusteita metsänomistajan päätöksentekoon. Näin metsänhoitosuosituksista on tarkoitus räätälöidä kolmen tasoisia tietopaketteja eri käyttötarpeisiin ja -kohteisiin soveltuviksi ja sähköisesti käytettäviksi. Metsäalan organisaatioiden ja metsänomistajan kannalta on kätevää, että tietopaketit tulevat löytymään yhdestä paikasta ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja linkitettävissä omien käyttötarpeiden mukaan.

Metsänhoidon suositusten tietopakettien eri tasot

Metsänhoidon suositusten pikatieto

Tiedon käyttäjä odottaa asioista helposti lisätietoa. Sähköisissä kanavissa tietoa on helppo käyttää, kunhan sitä on jostakin saatavilla sopivassa muodossa. Metsänhoitosuositusten keskeisistä asioista on tarkoitus tuottaa parin kolmen lauseen pikakuvaukset, jotka voidaan näyttää verkkosivuilla tai mobiilissa lisätietona vaikkapa taimikon varhaishoidosta.

”Taimikon varhaishoidossa nuoresta taimikosta poistetaan kasvatettavien taimien kehittymistä haittaavaa lehtipuustoa. Varhaisperkaus voidaan toteuttaa koko pinta-alalla tai reikäperkauksena.”

Metsänhoidon suositusten toteutustieto

Jos käyttäjä kaipaa asiasta edelleen syvempää tietoa, on tuossa kuvauksessa linkki, joka vie asiaan syvemmälle muutaman kappaleen pituiseen tekstiin.

”Varhaisperkaus on taimikonhoidon tärkein työlaji. Täysperkauksessa taimikosta poistetaan pääsääntöisesti kaikki lehtipuuvesakko lukuun ottamatta puita, jotka säästetään monimuotoisuuden turvaamiseksi. Siemensyntyisiä lehtipuutaimia voidaan jättää taimikkoa täydentämään. Reikäperkauksessa poistetaan kilpaileva kasvusto vähintään metrin säteellä kasvatettavien taimien ympäriltä…”

Metsänhoidon suositustieto

Ja kun uteliaisuus kasvaa, löytyy linkki metsänhoitosuosituksen koko sisältöön kyseisestä asiasta.

Monipuolisempia vaihtoehtoja, parempaa palvelua
Metsänhoitosuositusten digitalisointi tuo tutkimustietoon perustuvat suositukset helposti käytettäväksi. Se tekee metsänkäsittelyn monipuolisten vaihtoehtojen vertailusta helpompaa metsänomistajalle ja päätöksenteossa tukea antavalle metsäammattilaiselle.

Veikko Iittainen
Suomen metsäkeskus

Kirjoittaja on metsäammattilainen ja metsänomistaja. Hän on myös Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projektin yhteistyökumppani