Metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden käyttöön on valmistunut laskuri metsälahjavähennyksen arviointiin. Metsälahjavähennys on suunnitelmallisiin metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin kannustava uusi veronhuojennus.   

Metsälahjavähennyslaskuriin

Laskuri palvelee metsänomistajia

Metsälahjavähennyksen edellytyksenä on, että lahjoitettava metsämaan pinta-ala on riittävä. Laskurin avulla metsänomistaja voi laskea metsälahjavähennyksen käyttömahdollisuuden ja vähennyspohjan suuruuden. Vähennyspohjaan vaikuttavat lahjoitettavan metsämaan pinta-alan lisäksi tilan sijaintikunnan metsän tuotto ja maksettavan lahjaveron määrä. Vähennystä voi hyödyntää lahjoitusvuonna ja sitä seuraavan 15 verovuoden aikana metsätalouden pääomatulojen verotuksessa.

”Laskurista on apua metsänomistajan henkilökohtaisen veroilmoituksen täytössä. Ensimmäisen kerran metsälahjavähennystä voi vaatia vuoden 2017 verotuksessa, jota koskeva veroilmoitus tehdään keväällä 2018,” opastaa ylitarkastaja Kari Pilhjerta Verohallinnosta. Verohallinnon vero.fi –sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet metsälahjavähennyksestä.

Metsäkeskus opastaa laskurin käytössä

”Laskuri on käyttökelpoinen apuväline metsänomistajien neuvonnassa. Sille on tarvetta metsätilan sukupolvenvaihdoksen vero-optimoinnissa. Laskuri laskee metsälahjavähennyksen mutta se huomioi myös mahdollisen metsävähennyksen,” kertoo Antti Pajula metsätilarakenteen johtava asiantuntija Suomen metsäkeskuksesta.

Suomen metsäkeskus toteuttaa useita metsätilarakenteen kehittämishankkeita lähivuosina. Näiden hankkeiden yhteydessä pidettävät metsätilan sukupolvenvaihdostilaisuudet opastavat metsälahjavähennyslaskurin käytössä metsäammattilaisia ja metsänomistajia. Laskurin käyttöä ja jalkauttamista helpottaa myös metsälahjavähennyksestä tehty apumateriaali.

Laskuri metsäkeskuksen verkkosivuilla

Laskuri ja siihen liittyvä apumateriaali löytyy Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta www.metsakeskus.fi/metsalahjavahennyslaskuri.

Laskuri ja apumateriaali on tehty Tapio Oy:n, Suomen metsäkeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön sekä Verohallinnon yhteistyönä. Laskurin teknisen toteutuksen on tehnyt Bitcomp Oy ja hankkeen rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa
Antti Pajula, 050 314 0377, etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi
Kari Pilhjerta, 040 718 5542, etunimi.sukunimi(at)vero.fi
Tommi Tenhola, 0400 981 652, etunimi.sukunimi(at)tapio.fi