Luotettava tieto metsän kasvusta on yksi tärkeimmistä tunnuksista metsäsuunnittelussa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Kasvu- ja kasvupaikkatiedoilla kohti parempaa päätöksentekoa -hankkeessa tarkastellaan kahtena eri ajankohtana kerätyn kaukokartoitusperusteisen metsävaratiedon mahdollisuuksia tarkempien kasvuennusteiden luomiseen. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa, kun kehitetään metsänomistajien neuvontaa, aluetason kasvunlaskentaa tai kuvion sisäistä vaihtelua paremmin huomioivaa metsävaratiedon kasvupaikkaluokitusta.

Taustaa

Metsäsuunnittelussa metsänomistajia ohjataan uudistamaan ensin alhaisen kasvuennusteen kohteet ja jättämään parhaiten kasvavat kasvattamaan puuston tilavuutta ja sen myötä hiilivarastoa. Kasvuennusteet perustuvat malleihin, joiden keskeisenä pohjatietona on metsätyyppi. Kasvun vaihtelu metsätyypin sisällä johtaa kuitenkin yksittäisen kuvion kasvun ennusteen huomattavaan epävarmuuteen.

Kaukokartoitusperusteisen metsävaratiedon keruun myötä maastokäynnit ovat vähentyneet ja kasvupaikkatieto on muuttumassa epävarmemmaksi. Tämä johtuu siitä, että turvaudutaan vanhojen, kattavaan maastotyöhön perustuvien inventointien kasvupaikkatietoihin ja tehdään niiden perusteella oletuksia.

Tässä hankkeessa selvitetään, miten puuston kasvua voidaan arvioida kahden eri ajankohdan kaukokartoitusperusteisen metsävaratiedon avulla ja miten tällä tavalla laskettua kasvutietoa voidaan hyödyntää metsänomistajien neuvonnassa. Hankkeessa myös tarkastellaan, miten kasvun arviota voitaisiin hyödyntää täsmällisempänä kasvupaikkatietona metsävaratiedon keruussa ja metsätietojärjestelmissä.

Toteutus ja tulokset

Hankkeessa tehdään tiivis tutkimussynteesi kahden eri ajankohdan kaukokartoitusperusteisen metsävaratiedon käyttömahdollisuuksista metsän kasvun arvioinnissa ja metsän puuntuotantokyvyn luokittelussa toteutuneen kasvun perusteella.

Lisäksi hankkeessa arvioidaan kasvua ja sen vaihtelua pilottialueella vertaamalla kahden eri ajankohdan metsävaratietoa ja tämän arvio visualisoidaan hilamuotoisena karttana.

Hankkeen lopuksi testataan kasvua visualisoivia karttoja metsänomistajien neuvonnassa yhdessä muita uudistamiskohteiden valintaa tukevien karttatuotteiden kanssa. Testaamiseen kuuluu myös kaukokartoitustiedon avulla tuotettujen karttojen vertaaminen käytössä oleviin, malleihin ja metsätyyppiluokitteluun perustuviin kasvua kuvaaviin karttoihin.

Hanke aloitettiin huhtikuussa 2024, ja se päättyy lokakuussa 2024. Hankkeen projektipäällikkö on Kalle Nisula Tapiosta.

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Kasvu- ja kasvupaikkatiedoilla kohti parempaa päätöksentekoa -hankkeen toteuttaa Tapio. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen kanssa, jossa pituusboniteetin laskentaa kehitetään Metsäkaksonen-hankkeessa.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kasvu- ja kasvupaikkatiedoilla kohti parempaa päätöksentekoa -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää toimenpidekokonaisuudesta.

Nappaa Hiilestä kiinni - Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut logo

Lisätietoja

 • Kalle Nisula
 • Metsätietoasiantuntija
 • kalle.nisula(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6088
 • Henry Schneider
 • Metsätietoasiantuntija
 • henry.schneider(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6004
 • Elise Penttala
 • Harjoittelija
 • elise.penttala(at)tapio.fi
 • Esko Välimäki
 • Metsätietopalveluiden päällikkö
 • esko.valimaki(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6079