Metsäbiotalouden arvoketjut Suomessa ja maakunnissa kartoitettiin ensimmäisen kerran 2016. Suomen Metsäsäätiön rahoittamassa ja Tapion toteuttamassa hankkeessa kuvattiin  metsäbiotalouden toimialojen – metsänhoito, puunkorjuu ja keräilytuotteet, metsätalouden palvelut, puuston nettokasvu, puutuotteet (esim. sahaustuotteet, vaneri, huonekalut) sekä massa, paperi   ja kartonki – merkitys kussakin maakunnassa. Merkityksen kuvauksessa käytettävät muuttujat olivat tuotos, arvonlisäys, työllisyys ja investoinnit. 

Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti 2016

Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraporttiin on koottu yhtenäiseksi tietopaketiksi metsäbiotalouden tärkeyttä kuvaavat valtakunnalliset ja maakunnittaiset tunnusluvut. Tunnusluvut on laskettu tuoreimmista Tilastokeskuksen aluetilinpidon tiedoista vuosien 2011-2013 keskiarvona. Niiden perusteella voidaan selkeästi osoittaa metsäbiotalouden merkittävyys kussakin maakunnassa tuotoksen, arvonlisän, investointien ja työllisyyden suhteen. Ensimmäistä kertaa on maakunnittain laskettu puupohjaisen energian tuottaminen markkinoille (tuotos, arvonlisä, työllisyys). Lisäksi metsäbiotalouden merkitystä alue-ja paikallistaloudessa on havainnollistettu case-esimerkkien kautta.

Lataa Metsäbiotalouden arvoketjut -loppuraportti tästä (pdf)

Metsäbiotalouden arvoketjut maakunnittain 2016

Metsäbiotalouden arvoketjut maakunnittaiset esitykset voit ladata täältä:

Etelä-Karjala – metsäbiotalouden merkitys  (pdf)
Etelä-Pohjanmaa – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Etelä-Savo – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Kainuu – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Kanta-Häme – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Keski-Pohjanmaa – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Keski-Suomi – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Kymenlaakso – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Lappi – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Pirkanmaa – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Pohjanmaa – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Pohjois-Karjala – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Pohjois-Pohjanmaa – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Pohjois-Savo – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Päijät-Häme – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Satakunta – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Uusimaa – metsäbiotalouden merkitys (pdf)
Varsinais-Suomi – metsäbiotalouden merkitys (pdf)

Metsäbiotalouden merkitys – seminaari 7.12.2019

Seminaarin 7.12.2016 esitys: Metsäbiotalouden merkitys Panu Kallio ja Jouko Lehtoviita 7.12.2016

Logo Suomen metsäsäätiö

 

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134