Kaikki ympäristöluvan tarvitsevat tuhkan tuottajat ilmoittavat Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään valvonta ja kuormitustietojärjestelmään (Vahti) tiedot tuottamansa tuhkan määrästä ja laadusta. Aineistoja käytetään pääasiassa ELY-keskusten lupakäsittelyssä ja valvonnassa sekä ympäristökuormituksen tarkastelussa. Kaikki tieto tuhkasta ei rekisteröidy Vahti-tietokantaan. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää kokonaiskuvaa tuhkan tuotantomääristä ja käyttömahdollisuuksista valtakunnan tasolla. Tärkeää olisi, että mahdollisimman moni metsälannoitusurakoitsija, metsätien suunnittelija, tienrakennuksen koneyrittäjä ja paikallinen murskeyrittäjä pystyisi hyödyntämään häntä lähellä olevan tuhkan saatavuustietoa. Näin voitaisiin parhaiten edistää tuhkan hyötykäyttöä paikallisella tasolla. Muun muassa valmisteilla oleva MARA-asetus väljentää tuhkan käyttövalikoimaa. Metsätienrakentaminen tulee MARA-asetukseen uutena hyödyntämismahdollisuutena ja hankkeen tuloksilla parannetaan tuhkan alueellista hyötykäyttömahdollisuutta. Tuhkan käyttöpotentiaalia ei metsäteiden osalta ole aiemmin selvitetty.

Hankkeella tehtävän valtakunnallisen kyselyn tuloksena saadaan selville toimijoiden potentiaalinen kiinnostus tuhkan käyttöön metsälannoitukseen ja metsätienrakentamiseen. Kyselyllä selvitetään myös tuhkaa koskevan Vahti-tietokannan luotettavuutta. Tavoitteena on, että vuonna 2017 lanseerattavaan Biomassa-Atlakseen saadaan Vahti-tietokannan tietojen perusteella paikkatietona hyödynnettävä tieto vuosittain syntyvän tuhkan määristä. Esimerkiksi metsätien suunnittelija voi tarkistaa toimialueellaan syntyvän tuhkan määrän sovelluksesta. Samoin metsätienrakennusurakoitsijat ja murskeyrittäjät voivat hyödyntää tietoa tuhkan paikallisesta saatavuudesta Biomassa-Atlaksen kautta. Hanke yhtenäistää tietämystä tuhkan tuotantomääristä ja käyttömahdollisuuksista. Hyötynä on myös tiedon päivitettävyys.

Tuhkan tuotanto- ja käyttöpotentiaali – tiedot Biomassa-Atlakseen (pdf)

Hankkeen kesto

Hanke oli yksivuotinen (2017).

Lisätietoa

Johtava vesiensuojelun asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio Oy, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 40 534 1043