Happamat sulfaattimaat metsätaloudessa webinaari 6.11.2020

3.10.2020

Webinaarissa tutustuttiin happamien sulfaattimaiden haasteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn metsätaloudessa. Tilaisuudessa kerrottiin tuhkalannoituksen tutkimustuloksista vesiensuojelussa ja esiteltiin uutta kehitteillä olevaa METKA-rahoitusjärjestelmää.

Luonnonmukainen valuma- ja maavesien käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla (HaSuMetsä) -hankeessa selvitetään puuntuhkan käyttöä ennaltaehkäisemään happamien sulfaattimaiden valumavesien päästöjä metsänuudistamisen ja maanmuokkauksen yhteydessä. Hankkeen tarkoituksena on löytää metsänuudistamisen toimintamalli Itämereen kohdistuvien happamien vesistöpäästöjen ennaltaehkäisemiseksi. Tuhkan lähikierrätys mahdollistaa arvokkaiden ravinteiden hyödyntämisen ja happamuuden ennaltaehkäisyn kustannustehokkaasti. Tästä hyötyvät kaikki: kalastajat, vesien eliöstöt, metsänomistajat ja tuhkantuottajat. Vesieliöstön monimuotoisuus ja vesiekosysteemit hyötyvät hyvien ympäristöolosuhteiden ylläpitämisestä metsätaloustoimenpiteistä huolimatta.

Happamat sulfaattimaat metsätaloudessa -webinaari

Aika: 6.11.2020 klo 9.00-12.15
Paikka: Microsoft Teams

Esitykset

Lisätietoa

Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi,  puh. 040 534 1043

 • Samuli Joensuu
 • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
 • samuli.joensuu(at)tapio.fi
 • +358 40 534 1043
 • Maija Kauppila
 • Ympäristöasiantuntija
 • maija.kauppila(at)tapio.fi
 • +358 44 303 1301
 • Jani Antila
 • Asiantuntija
 • jani.antila(at)tapio.fi
 • +358 50 472 6204
 • Tiina Ronkainen
 • Vesiasiantuntija
 • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
 • +358 50 322 9566