Veden palauttaminen suojelusoille viereisen ojituksen yhteydessä -koulutukset syksyllä 2020

17.9.2020

Hydrologia-LIFE koulutukset metsäojien kunnostuksen ja kuivuneiden suojelusoiden ennallistamisen yhteensovittamiseen jatkuivat syksyllä 2020. Koulutuksissa kerrottiin veden palauttamisesta suojelusoille ojien kunnostushankkeen yhteydessä. Koulutukset oli tarkoitettu ojien kunnostuksen suunnittelijoille, ennallistamisasiantuntijoille, viranomaisille, maanomistajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Tapio  ja Suomen metsäkeskus  jalkauttivat vuonna 2017 käyttöön otettua yhteistyö- ja toimintamallia, jossa metsäojien kunnostushankkeen vedet palautetaan viereiselle kuivuneelle suojelusuolle. Toimintamalli hyödyttää niin ojien kunnostushankkeen osakkaita kuin suojelusuota sen vesitalouden parantuessa. Toiminnalla pyritään parantamaan aikaisempien ulkopuolisten ojitusten kuivattamien suojelusoiden tilaa.

Suojelualueen ulkopuoliset ojitukset ovat kuivattaneet suojelusoita toisinaan laajasti, jolloin luontaisen vesitalouden ylläpitämät luonnonarvot ovat heikentyneet. Joskus jopa yksittäinen oja voi ohjata valuma-alueelta luontaisesti virtaavan veden täysin suon ohi. Suojelusuon läheisyydessä toteutettavan metsäojien kunnostushankkeen yhteydessä on mahdollista palauttaa kuivuneelle suojelusuolle sinne luontaisesti kuuluvaa vettä. Toimintatapa usein vähentää ojien kunnostushankkeen kustannuksia ja parantaa vesiensuojelua.

Koulutukset kuuluivat Hydrologia-LIFE-hankkeeseen (2017-2023), jossa autetaan viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla merkittäviä soita suojeluun. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita. Tapion ja Suomen metsäkeskuksen tärkeänä osuutena Hydrologia-LIFE-hankkeessa on ollut kouluttaa ojien kunnostushankkeen suunnittelijoita, toteuttajia sekä viranomaisia yhteistyö- ja toimintamallin käyttöönottoon. Maanomistajille suunnattujen koulutusten tarkoituksena on ollut tutustuttaa heidät uuteen mahdollisuuteen, jossa ojien kunnostusalueen vedet palautetaan suojelusuolle. Koulutuksiin on aiemmin kuulunut myös retkeily kohteeseen, jossa veden palauttaminen on toteutettu käytännössä. Tilaisuudet ovat olleet kaikille avoimia.

Koulutukset toimijoille ja maanomistajille – Ojaston kunnostuksen suunnittelu suojelusoiden läheisyydessä

Aika: 30.10., 24.11. ja 27.11.2020
Paikka: Webinaari
Kenelle: Tilaisuudet oli tarkoitettu maanomistajille, ojien kunnostushankkeen suunnittelijoille ja toteuttajille, metsähallituksen ennallistamisasiantuntijoille, ELY-keskuksen ojitusilmoitusten käsittelijöille, Metsänhoitoyhdistyksille ja muille viranomaisille sekä asiasta kiinnostuneille.

Esitykset

Veden palautus suojelusoille ojien kunnostuksen yhteydessä -koulutuksia on pidetty kymmenen vuosien 2018-2020 aikana. Ensimmäiset (1-2) koulutukset toimijoille ja maanomistajielle pidettiin Sukevan Vahtisuolla, toiset (2-3) koulutukset Haudannevalla Pyhäjärvellä ja kolmannet (4-5) koulutukset Eitikansuolla Nilsiässä. Viimeiset 4 koulutusta toteutettiin webinaareina syksyllä 2020.

Sukevan Vahtisuolla ojien kunnostusalueelta tuleva johdeoja on vettänyt tehokkaasti suojelusuota. Kuva: Maija Kauppila

Ylimmässä kuvassa: Johdeoja Haudannevan suojelusuolla. Kuva: Laura Härkönen

Lisätietoa

Metsäojien kunnostus kuivuneiden suojelusoiden läheisyydessä —  opas  maanomistajille

Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi,  puh. 040 534 1043

Paikkatietoasiantuntija Juha Jämsén, Suomen metsäkeskus, juha.jamsen(at)metsakeskus.fi, puh. 0400 341 249

”Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.”

  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015
  • Maija Kauppila
  • Ympäristöasiantuntija
  • maija.kauppila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6024