Veden palauttaminen suojelusoille viereisen ojituksen yhteydessä -koulutukset syksyllä 2020