Avoin metsävaratieto nyt suunnittelun pohjatietona TAPIO ForestKIT -järjestelmässä

2.10.2018

Avoimen metsätiedon hyödyntäminen on nyt todella helppoa

TAPIO ForestKIT -järjestelmässä hyödynnetään nyt täysimääräisesti avointa metsätietoa. Julkisin varoin kerätty, avoin metsätieto auttaa metsäalan toimijoita ja helpottaa metsän- ja luonnonhoidon suunnittelua ja toteutusta. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää saatavilla olevaa pohjatietoa palvelujen tarjoamisessa metsänomistajille. Avoin metsätieto helpottaa mm. metsäsuunnitelmien ja tila-arvioiden tekemistä. Tärkeimmistä luontokohteista saa myös tarkkaa tietoa.

Ajantasainen ja avoin metsävaratieto — tutki, tarkastele ja hyödynnä

Suomen metsäkeskuksen ylläpitämää julkista metsätietoa pystyy lataamaan kiinteistöittäin koko Suomesta. Havainnollisten teemakarttojen avulla voi myös tarkastella tietyn alueen puustomääriä ja puulajeja, tulevia hakkuita sekä metsälain turvaamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Avoin metsätieto kattaa lähes koko maan ja päivittyy vuosittain.

“Suomessa on maailman tarkinta metsätietoa ja on hienoa, että se on nyt täysimääräisesti Tapion ForestKIT-asiakkaiden käytössä. Metsätaloudessa avoin metsätieto mahdollistaa osaltaan työn tehostumisen ja asiakkaiden entistä paremman palvelun”, sanoo liiketoimintajohtaja Olli Äijälä Tapiosta.

TAPIO ForestKIT -järjestelmässä on nyt mahdollista hyödyntää täysimääräisesti Metsäkeskuksen ylläpitämää, julkisin varoin kerättyä avointa metsätietoa. Metsätietoa pystyy lataamaan kiinteistöittäin koko Suomesta. Havainnollisten teemakarttojen avulla voi myös tarkastella tietyn alueen puustomääriä ja puulajeja, tulevia hakkuita sekä erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  Avoin metsätieto kattaa lähes koko maan ja päivittyy vuosittain.

“Pohjatiedon saanti on nyt todella helppoa. Muutamalla klikkauksella ForestKIT-käyttäjä saa työnsä tueksi aineiston, josta on paljon hyötyä metsäsuunnittelussa, tila-arvion tekemisessä ja leimikkosuunnittelussa. Uusi toiminnallisuus säästää merkittävästi asiakkaiden aikaa”, sanoo Anssi Aalto, TAPIO ForestKIT -järjestelmän tuotevastaava.

Avoimen metsätiedon perusteella tuotetut teemakartat luovat metsäpalveluyrittäjille uuden entistä tehokkaamman tavan löytää työkohteita ja tarjota metsänomistaja-asiakkaille niihin palveluita. Nyt on esimerkiksi mahdollista nähdä tietyltä alueelta kaikki kiireelliset hakkuukohteet ja tarjota metsänomistajille palvelua puukaupan toteutukseen.

”Erittäin hieno toiminnallisuus! Ei tarvitse aina pyytää asiakkaalta erikseen Metsään.fi -siirtolupaa ja opastaa metsänomistajaa sen käytössä. Nyt saadaan veroeuroilla kerätty data hyötykäyttöön” , kommentoi Antti Hiltunen Sumetku Oy:stä päästyään ensimmäistä kertaa hyödyntämään uutta toiminnallisuutta TAPIO ForestKIT -järjestelmässä.

Avoin metsätieto sisältää yksityiskohtaista tietoa niin metsiköistä kuin luontokohteista.

 

Metsäkoneyrittäjät ja metsurit hyötyvät myös vapautuneesta metsätiedosta. Metsäkoneiden kuljettajille ja metsureille saadaan metsälain turvaamat elinympäristöt suoraan kartalle näkyviin TAPIO ForestKIT Works -työnhallintasovelluksessa. Näin ollen hakkuun suunnittelussa ja toteutuksessa pystytään entistä paremmin varmistamaan, että arvokkaan luontokohteen ominaispiirteitä ei vahingoiteta.

TAPIO ForestKIT -järjestelmää käytetään laajasti metsäomaisuuden hallinnassa, metsäsuunnittelussa, metsäkiinteistöjen tila-arvioiden tuottamisessa sekä leimikoiden ja metsänhoitotyömaiden suunnittelussa. Palvelu on suunniteltu ammattikäyttöön ja se tarjoaa monipuoliset työkalut metsävaratiedon käsittelyyn.

Avoimen metsätiedon käyttö sisältyy TAPIO ForestKIT -metsäjärjestelmään, jota metsäalan ammattilaiset ja suurmetsänomistajat käyttävät metsävarojen hallinnassa, metsäsuunnittelussa, tila-arvioissa sekä leimikoiden ja metsänhoitotyömaiden suunnittelussa. Avoimen kuviodatan lisäksi suunnittelua tukevat ForestKIT -järjestelmän monipuoliset taustakartta-aineistot. Maastotyöt sujuvat tehokkaasti uudella ForestKIT GO -mobiilisovelluksella.

 

Lisätietoa

TAPIO ForestKIT – metsätietojärjestelmä 

Tapion metsävara-asiantuntijat: 

Anssi Aalto, anssi.aalto@tapio.fi / 050 434 4802

Samuel Heinonen, samuel.heinonen@tapio.fi / 050 501 3463