Biotalous.fi – nopea ja ajantasainen tietolähde biotalousasioissa

15.11.2018

Biotalous kehittyy vauhdilla Suomessa ja uusia kotimaisia biotalouden ratkaisuja syntyy kuukausittain. Biotalous.fi-sivusto kokoaa biotalouteen liittyvän ajankohtaisen tiedon yrittäjien, päättäjien, aktiivisten kansalaisten ja median käyttöön. Biotalous.fi-sivuston tavoitteena on toimia biotalouden tiedonlähteenä, toimijoiden yhteisenä työalustana ja Biotalousstrategian – luonnonvaroista kestävään liiketoimintaan edistäjänä. 

Biotalous.fi

Biotalous.fi-sivusto ja sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Twitterissä palvelevat niin yrityksiä, päättäjiä, kansalaisia kuin myös mediaa. Biotalouteen liittyvä tieto kootaan selkeäksi kokonaisuudeksi, joka auttaa hahmottamaan mitä tapahtuu tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, koulutuksessa ja ministeriöissä sekä esittelee biotalouden uusia ratkaisuja  ja tuotteita.

Verkkosivuston sisältöä tuottavat alan toimijat yhdessä.

Viestintäpalveluilla tuetaan biotalousstrategian toteutumista ja Kansallisen biotalouspaneelin tavoitetta edistää hallinnon, tutkimuksen, elinkeinojen ja kansalaisjärjestöjen välistä vuorovaikutusta. Biotalouden viestintä on koordinoitua ja alan viestijät tuntevat toisensa. Biotalousviestintää tehdään kolmen ministeriön viestijöiden ja Tapion yhteistyönä. Käytännön verkkoviestinnän hoitaa Tapiossa oleva toimitus.

Biotalousstrategia – luonnonvaroista kestävää liiketoimintaa

Suomi suuntaa kohti vähähiilistä ja energiatehokasta yhteiskuntaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrätettävien materiaalien käyttöön. Aiomme olla biotalouden edelläkävijä ja edistää samalla maan kilpailukykyä, talouskehitystä, työllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. Biotalousstrategia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä.

Lisätietoa

Biotalous.fi-sivusto

Biotalous.fi Facebook

Biotalous.fi Twitter