Maisematyölupamenettelyä halutaan sujuvoittaa ja löytää uusia tapoja edistää metsien maisema-arvojen turvaamista