Metsäpolitiikka­foorumilta politiikka- ja tutkimussuositukset monimuotoisuuden turvaamiseen talousmetsissä

21.3.2019

Metsäpolitiikkafoorumin politiikka- ja tutkimussuositukset metsien monimuotoisuuden turvaamiseseksi on julkaistu. Tulokset esiteltiin loppuseminaarissa 19.3.2019.  Metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajien uhanalaistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan luonnonsuojelualueiden lisäksi aktiivisia luonnonhoitotoimia talousmetsissä.  Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen.

Luonnon monimuotoisuus nähdään maailmanlaajuisesti perusedellytyksenä kaikille luonnosta saataville tuotteille ja palveluille. Monimuotoinen metsä turvaa luonnon elinvoimaa ympäristön muutosten myllerryksessä ja auttaa sopeutumisessa esim. ilmastonmuutokseen yksipuolista ekosysteemiä paremmin. Metsäteollisuus, metsänomistajat ja kansalaisjärjestöt ovat selkeästi asettuneet metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja edistämisen taakse. Se nähdään sekä olennaisena elementtinä metsien elinvoiman säilyttämiseksi että metsätalouden hyväksyttävyyden edellytyksenä.

“Metsäpolitiikkafoorumin raportti tulee erittäin hyvään aikaan. Monimuotoisuus ja sen turvaaminen ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia aiheita”, sanoi Juha S. Niemelä, maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja Metsäpolitiikkafoorumin seminaarissa.

Risto Päivinen, Senior Advisor Tapiosta kiteyttää asiaa: “Vaikuttavuus syntyy politiikan eri keinojen ja monimuotoisuuteen liittyvien politiikkojen yhdistelmästä. Erityisesti on tarkasteltava talous- ja työllisyys- sekä ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikan keinojen yhteisvaikutusta metsien monimuotisuuteen. Monimuotoisuuden turvaamisen toimintaketjussa olennaisia elementtejä ovat maastotietojen laatu ja saatavuus. Toiminnan tehostamisessa avaimena tulee olemaan kaukokartoitus ja digitaalinen tiedonkeruu sekä simulointimallien ja tekoälyalgoritmien yhdistäminen saatavilla oleviin paikka- ja muihin tietoihin.”

”Metsien käytössä tarvitaan nykyistä laajemmin eri tavoitteiden yhteensovittamista. Joko-tai -ratkaisujen sijaan tulee yhteistyöllä hakea vahvemmin sekä-että -vaihtoehtoja”, totesi Sixten Sunabacka, Tornator Oyj:n toimitusjohtaja.

“Monimuotoisuuden edistämisessä tutkimuksen, politiikan ja käytännön vuorovaikutus on kaiken perusta, sanoo Henry Schneider, Metsäpolitiikkafoorumin projektipäällikkö Tapiosta. ”Metsäpolitiikkafoorumissa olemme etsineet ratkaisuja, joiden avulla politiikkakeinojen vaikutus monimuotoisuuden edistämiseen olisi paras ja kustannustehokkain. Tutkimussuositukset luovat perustaa monimuotoisuuden edistämisen vaikuttavuuden parantamiselle.”

Metsäpolitiikkafoorumin uudet raportit

Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti

Metsäpolitiikkafoorumin loppuseminaarin 19.3.2019 esitykset

Metsäpolitiikkafoorumi loppuseminaari 19.3.2019 Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä
Risto Päivinen ja Henry Schneider

Metsäpolitiikka ja monimuotoisuuden edistäminen talousmetsissä.
Juha S. Niemelä, MMM

Metsäpolitiikkafoorumi – monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä.
Metsäteollisuuden kommenttipuheenvuoro Sami Oksa Johtaja, UPM

Lajien uhanalaisuusluokitus ja meneillään olevat talousmetsien monimuotoisuuden edistämisen hankkeet.
Lauri Saaristo, Tapio.

Lisätietoa

Metsäpolitiikkafoorumi 

Risto Päivinen, Senior Advisor, Tapio, +358 5005 77308, risto.paivinen@tapio.fi

Henry Schneider, metsätietoasiantuntija, Metsäpolitiikkafoorumin projektipäällikkö, Tapio, + 358 40 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

 

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.