Metsien kasvuun tulisi panostaa ja rakentaa hiilinieluja globaalilla tasolla

16.5.2019

Hiilinielujen edistäminen ei saa aiheuttaa päinvastaista kehitystä muualla maailmassa. Hakkuiden vähentäminen Euroopassa lisäisi hakkuita muualla, jolloin potentiaaliset ilmastoedut koko maailmalle jäisivät saamatta. Euroopan kannattaisi panostaa hiilinielujen kasvattamiseen metsittämällä kehittyvissä maissa, viedä osaamista ja teknologiaa. Investoinneilla on mahdollista saada suurempi vaikutus hiilinieluihin globaalilla tasolla. Suomessa viisainta olisi panostaa metsien kasvuun ja samalla huolehtia luonnon monimuotoisuudesta.

Norjalais-suomalaisessa tutkimuksessa¹ todettiin, että hakkuiden väheneminen Euroopassa lisäisi niitä muualla maailmassa. Tutkimuksessa vertailtiin erilaisia hakkuiden rajoittamisen tasoja  yksityiskohtaisen maailmankaupan tasapainomallin mukaan. Suomesta tutkimukseen osallistuivat Luonnonvarakeskus ja Tapio.

”Tutkimuksen mukaan hakkuiden rajoituksen tasolla ei ollut merkitystä, vaan siitä noin 80 % korvautuisi lisähakkuilla Euroopan ulkopuolella. Samalla teollisuuden investoinnit ja työpaikat siirtyisivät pois Euroopasta. Ilmakehän hiilen kannalta hakkuiden vähentäminen Euroopassa olisi siis tehoton keino. Vähäinenkin hyöty menetetään, jos puupohjaiset tuotteet korvautuisivat teräksellä ja muovilla”, painottaa tutkimukseen osallistunut senior advisor Risto Päivinen Tapio Oy:sta.

Suomessa tulee panostaa metsänhoidon kehittämiseen

EU:n kestävän kehityksen periaatteisiin sisältyy ajatus, että hiilinielujen edistäminen ei saa aiheuttaa päinvastaista kehitystä muualla maailmassa. Hakkuiden siirtyminen toisaalle lisäisi ympäristöriskejä. Euroopan metsät ovat hyvässä hoidossa, mitattiinpa sitä sertifioitujen metsien osuudella, hiilivaraston kasvulla tai korruptioriskeillä.

”Tarvitsemmekin Suomessa panostuksia metsänhoidon ja luonnonhoidon kehittämiseen sekä uusien menetelmien tehokkaaseen käyttöön ottoon, jotta entistä useampi metsänomistaja löytäisi omille tavoitteilleen ja arvostuksilleen sopivan tavan käyttää metsää, sanoo Päivinen.

Hakkuurajoituksia kestävämpi keino hiilinielujen näkökulmasta on kasvun lisääminen. Suomen metsien kasvu on puolessa vuosisadassa kaksinkertaistunut yli 100 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Hyvällä metsänhoidolla ja erityisesti metsänjalostuksella tällä uralla on mahdollista jatkaa.

“Lisäkasvulla voidaan tulevina vuosina luoda liikkumavaraa niin hiilinielujen kasvattamiselle, monimuotoisuuden ylläpitämiselle kuin puun lisäkäytöllekin”, sanoo liiketoimintajohtaja Olli Äijälä Tapiosta.

Lisätietoja:

Risto Päivinen
Senior Advisor, professori emeritus, Tapio Oy
050-057 7308, risto.paivinen@tapio.fi

Olli Äijälä
Liiketoimintajohtaja, Tapio Oy
040-582 9676, olli.aijala@tapio.fi

¹A. Maarit I. Kallio, Birger Solberg, Liisa Käär, Risto Päivinen: Economic impacts of setting reference levels for the fo-rest carbon sinks in the EU on the European forest sector. Forest Policy and Economics 92 (2018, 193- 201).