Miksi metsänomistajat eivät lannoita metsiään? – uusi hanke selvittää syyt ja ehdottaa vastuullisia toimintamalleja

26.8.2021

Metsälannoitusta käytetään Suomessa nykyään vähän, vaikka sen avulla voitaisiin saavuttaa nopeita ja kiistattomia ilmastohyötyjä. Vastuullisella metsälannoituksella ilmastohyötyjä -hankkeella selvitetään, miten metsälannoitusta voitaisiin lisätä erityisesti yksityismetsissä.

Metsälannoitus on nopea ja tehokas keino lisätä metsien kasvua ja vahvistaa hiilinieluja. Hyvin kasvava metsä on vahva työkalu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi lannoitus on metsänomistajan näkökulmasta erittäin kannattava sijoitus tulevaisuuden hakkuutulojen kasvattamiseksi. Tästä huolimatta metsälannoituspinta-alat ovat pitkään olleet vaatimattomat, vain noin 60 000 hehtaaria vuodessa, mikä on noin neljännes huippuvuosien tasosta.

Vastuullisella metsälannoituksella ilmastohyötyjä (VaMeLa) -hankkeen tavoitteena on selvittää esteet, jotka rajoittavat lannoituksen käyttöä Suomen yksityismetsissä. Valtio ja suurmetsänomistajat ovat olleet yksityis- ja pienmetsänomistajia aktiivisempia lannoitustoiminnassa.

─ Yksityismetsillä on iso rooli hiilen sidonnassa. Siksi on tärkeää löytää keinoja, joilla metsälannoitusta ja sen hyväksyttävyyttä saataisiin lisättyä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Matti Virkkunen VTT:stä.

Metsälannoituksella edistetään ilmastokestävää metsien hoitoa ja käyttöä

Hanke edistää Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttamista edistämällä ilmastokestävää metsien hoitoa ja käyttöä. Tavoitteena on kartoittaa keinovalikoimaa ja kehityspolkuja lannoituspinta-alojen kasvattamiseen.

Lannoitteiden kestävyys ja ympäristöystävällisyys ovat oleellinen asia metsälannoituksen lisäämisen ja hyväksyttävyyden tavoittelussa. Ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioimiseksi hankkeessa tehdään elinkaariarviointi tuhkan ja kierrätysravinteiden käytölle. Lisäksi selvitetään mineraalilannoitteiden ja typpipitoisten kiertotalous- ja tuhkalannoitteiden käyttökelpoisuutta ja saatavuutta.

Metsänomistajille tuotetaan viestintämateriaalia lannoituksen ympäristövaikutuksista ja hyödyistä puuston kasvuun ja metsien hiilensidontaan. Lisäksi metsäammattilaisille tarkoitettuun verkkopalveluun kerätään koulutusaineistoja ja taustatietoa.

Hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Muut toteuttajat ovat Tapio ja Luonnonvarakeskus. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden sekä muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Hanke toteutetaan vuosina 2021─2023.

Lisätietoja:

Matti Virkkunen, VTT, matti.virkkunen@vtt.fi, 040 5451743

Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola@tapio.fi, 0400 981 652

Jari Hynynen, Luonnonvarakeskus, jari.hynynen@luke.fi, 029 532 2350

Hannu Salminen, Luonnonvarakeskus, hannu.salminen@luke.fi,  029 532 5330