Minne vedet johtaa – metsätaloudessa sillä on väliä

24.5.2023

Mitkä ovat tärkeimmät keinot vesiensuojeluun metsätaloudessa? Miksi vesiensuojelussa joskus epäonnistutaan? Tapion Metsäntuntijat-podcastin uusimmassa jaksossa Tapion vesiasiantuntija Tiina Ronkainen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hydrobiologi Taina Ihaksi ja tilanhoitaja Aki Mattila Tilanhoitajista keskustelevat metsätalouden vesiensuojelusta.

Tapion Metsäntuntijat-podcastin 10. jaksossa Tapion vesiasiantuntija Tiina Ronkainen, tilanhoitaja Aki Mattila Tilanhoitajista ja hydrobiologi Taina Ihaksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta keskustelevat metsätalouden vesiensuojelusta.

Uskon vilpittömästi siihen, että metsänomistajat ja metsäammattilaiset haluavat vesistöjen pysyvän hyvässä kunnossa, sanoo Tiina Ronkainen. Välillä sattuu kuitenkin vahinkoja. Mikä johtaa siihen, että metsätalouden vesiensuojelussa epäonnistutaan?

Esimerkiksi metsänuudistamisessa tehdään liian usein kuten on ennenkin tehty, sanoo eteläsuomalaisissa yksityismetsissä tilanhoitajana toimiva Aki Mattila. Koko kentän tulisi kyseenalaistaa totuttuja tapoja, ja tarkistaa aina maastossa, onko esimerkiksi ojien kunnostus oikeasti tarpeellinen.

Taina Ihaksi on samaa mieltä: yhtään turhaa ojaa ei pitäisi enää perata! Valitettavan usein törmää siihen, että on tehty metsänomistajan ja metsän kasvun kannalta turha ojitus tai tarpeettoman voimakas maanmuokkaus, jolloin on lisätty kuormitusta alapuoliseen vesistöön, hän kertoo. Melko pienillä ja edullisillakin toimenpiteillä, ojituksen tarveharkinnalla ja maan täsmämuokkauksella, saataisiin aikaan valtava harppaus vesiensuojeluasioissa.

Vastikään päivitettyihin vesiensuojelun metsänhoidon suosituksiin on nostettu entistä vahvemmin juuri ojien kunnostuksen tarveharkinta, Ronkainen sanoo. Paikka ja kohde tulisi tuntea, ja tehdä vain tarpeelliset toimenpiteet – ja sillä voimakkuudella, kuin on metsänkasvatuksen kannalta tarpeellista. Keskustelijat ovat yhtä mieltä siitä, että onnistunut vesiensuojelu vaatii aina suunnittelua maastossa.

Myös metsänomistajien neuvontaan tulisi panostaa, korostaa Ihaksi. Moni metsänomistaja tekisi vesien kannalta vastuullisempia valintoja, jos ymmärtäisi paremmin syy- ja seuraussuhteita. Mattila lisää, että metsäammattilaisen vastuulla on perustella ja kertoa tarjolla olevat vaihtoehdot ja niiden seuraukset metsänomistajalle. Hän haastaa myös metsänomistajia kysymään toimijoilta: mitä vaihtoehtoja minulla on?

Kuuntele Metsäntuntijat-podcastin 10. jakso: Minne vedet johtaa – metsätaloudessa sillä on väliä

Tapion Metsäntuntijat-podcast pureutuu suomalaisten metsien käytön ajankohtaisiin keskusteluaiheisiin. Keskustelua luotsaavat Tapion asiantuntijat ja vieraina kuullaan monipuolisesti metsäalan ammattilaisia, tutkijoita, vaikuttajia ja metsänomistajia. Jakso on osa metsänhoidon suositusten teemasarjaa. Metsänhoidon suositukset kokoavat tutkitun tiedon ja parhaat käytännöt, joista metsänomistaja voi valita itselleen sopivat tavat hoitaa metsää. Tapion koordinoiman palvelun rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067