PEFC-metsäsertifioinnin uudet vaatimukset helposti haltuun Tapion Sertiseriffi-verkkokursseilla

28.4.2022

Tapio uudistaa suositun Sertiseriffi PEFC -verkkokurssin vastaamaan uudistuvia sertifiointivaatimuksia. Uusi verkkokurssi valmistuu syksyllä 2022 samalla kun uudistetut sertifiointivaatimukset otetaan metsätaloudessa käyttöön. Sertiseriffi PEFC -verkkokurssi on tuttu monelle metsätalouden ammattilaiselle, edellisellä kurssilla on yli 3 000 onnistunutta suoritusta.

Sertiseriffi PEFC -verkkokurssilla tutustutaan PEFC-sertifioinnin kriteereihin mieleen painuvalla ja vaikuttavalla tavalla. Sertiseriffi avaa sertifioinnin metsätaloudelle asettamia vaatimuksia ja opastaa PEFC-sertifiointijärjestelmän mukaisten toimintatapojen noudattamiseen kiinnostavalla tarinallisella otteella.

Omat kurssit toteuttajille ja neuvojille

Sertiseriffin uudistuksessa otetaan huomioon aikaisemmasta kurssista saadut käyttäjätoiveet mm. laatimalla erilliset kokonaisuudet metsäalan toteuttajille ja neuvojille.

Sertiseriffi PEFC ”Toteuttaja” on käytännön töitä tekeville metsureille, maanmuokkaajille ja puunkorjaajille suunniteltu tiivis kokonaisuus. Suunnittelua, neuvontaa ja palvelumyyntiä tekeville toimihenkilöille suunniteltu Sertiseriffi PEFC ”Neuvoja” on sisällöltään laajempi. Molempiin kursseihin sisältyy osaamiskoe, jonka avulla kurssin suorittaja voi varmistaa keskeisten PEFC-vaatimusten osaamisen.

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimusten sisällön läpikäynnin lisäksi kurssisisällöissä painotetaan sertifiointivaatimusten keskeisiä muutoksia ja vaikutuksia omaan työhön. Muutokset koskevat esimerkiksi avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävien suojakaistojen leveyttä sekä säästöpuiden määrää ja järeyttä. Kurssilla on päivitettyjen kriteereiden oppimisen lisäksi hyvä mahdollisuus vahvistaa osaamista kaikkien vaatimusten osalta.

– Verkkokurssilla avataan PEFC-vaatimusten taustoja ja tulkintaa niin, että suorittajille jää selkeä käsitys vaatimusten mukaisesta toiminnasta käytännön työssä, kertoo Tapion luonnonhoidon asiantuntija ja PEFC-standardityöryhmän sihteeri Hannes Pasanen.

Alueellinen ryhmäsertifiointi edellyttää toimijoiden osaamista

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija Suomessa. Sertiseriffi PEFC -kurssilla käsitellään myös ryhmäsertifiointia ja tuodaan esille, miten vaatimusten toteutumista tarkastellaan.

– PEFC-standardien päivityksen myötä alueellisessa ryhmäsertifioinnissa koetaan tarpeelliseksi vahvistaa toimijoiden osaamista PEFC-sertifioinnista. Sertiseriffi on jo entuudestaan monelle toimijalle tuttu, ja on hyvä, että se ottaa jatkossa entistä paremmin huomioon toimijoiden näkökulman ja hyödyntää auditoinneista kertynyttä tietoa koulutusmateriaalien toteutuksessa, toteaa toiminnanjohtaja Maria Nyström KMY:stä.

– Uudet ryhmäsertifioinnin vaatimukset edellyttävät toimijoilta työmaakohtaisia, dokumentoituja tarkastuksia PEFC-vaatimusten toteutumisesta. Tarkastusten toteuttajien riittävä PEFC-vaatimusten osaaminen on pystyttävä osoittamaan ja tähän tarpeeseen Sertiseriffi myös osaltaan vastaa. Tavoitteena on, että toimijat käyttävät Sertiseriffiä mahdollisimman kattavasti henkilöstönsä ja urakoitsijoiden koulutukseen ja vaatimusten kertaamiseen koko standardikauden ajan, Nyström jatkaa.

Verkkokurssi suoritettavissa syksyllä

Verkkokurssin käsikirjoitusvaihe on aloitettu Tapiossa. Kurssi valmistuu syksyllä 2022. KMY tukee Sertiserffi PEFC -kurssien toteutusta ja tarjoaa sen alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneille toimijoille ja metsänomistajille. Uudistettu kurssi on mahdollista hankkia Tapion verkkokaupasta syksyllä. Kurssi voidaan myös linkittää eri organisaatioiden omiin oppimisympäristöihin, mikä mahdollistaa kurssin suoritusten seurannan.

Kerromme Tapiosta mielellämme lisää mahdollisuuksista.

Lisätietoja

luonnonhoidon asiantuntija Hannes Pasanen, Tapio, hannes.pasanen(at)tapio.fi, p. 029 432 6013

toiminnanjohtaja Maria Nyström, KMY, maria.nystrom(at)kestavametsa.fi, p. 044 984 1412

Lue lisää PEFC-vaatimuksen muutoksista PEFC Suomen sivuilta.

Tutustu Tapion verkkokursseihin.