Puiden kaatamisen maisematyölupamenettelyä voidaan sujuvoittaa