TaimiSankari – Tapion kehittämä uudenlainen taimi kehitettiin taistelemaan juurikääpää vastaan

15.3.2023

Kuusenjuurikäävän aiheuttama tyvilaho on pahin kuusten vioittaja Suomessa. Tapio on kehittänyt uudenlaisen kuusentaimen, joka hidastaa juurikäävän leviämistä puussa – TaimiSankarin.

Juurikääpä on metsissämme yleisesti esiintyvä lahottajasieni, joka aiheuttaa kuusen rungon sisälle tyvilahoa. Juurikääpä lahottaa puiden juuristoa ja runkoa usein monen metrin korkeudelle, ja tuhot kohdistuvat erityisesti arvokkaaseen tyvitukkiin.

Ruotsalaiset ja suomalaiset tutkijat ovat havainneet useissa tutkimuksissa, että tietyillä kuusialkuperillä esiintyy vastustuskykyä juurikääpää vastaan. Näissä puissa juurikäävän leviämistä hidastaa PaLAR3B alleeli. Tapion siemenviljelmiltä löytyi tutkittaessa kuusen klooneja, joiden jälkeläisiltä tämä alleeli löytyy. Tähän perustui idea tuottaa näiden kloonien jälkeläisistä taimia, joissa juurikääpä leviää hitaammin. Laajan tutkimuspohjan tulosten mukaan geeni hidastaa taudin leviämistä, mutta ei infektointia.

Taloudellista hyötyä metsänomistajalle

Kuusenjuurikääpä leviää Tapion kehittämissä taimissa jopa 27 % hitaammin kuin puissa, joissa tätä alleelia ei ole. Tästä on metsänomistajalle suurta taloudellista hyötyä siinä vaiheessa, kun puut kaadetaan, sillä arvokasta tyvitukkia säästyy laholta.

”TaimiSankari-taimia kannattaa istuttaa etenkin sellaisille kasvupaikoille, joissa on suuri tyvilahon riski, mutta joille ei ole mahdollisuutta esimerkiksi hirvituhojen takia istuttaa muita puulajeja”, kertoo Tapion kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö Juha Ruuska.

SankariTaimia saatavilla kevään istutuksiin!

Ensimmäiset taimet toimitetaan jo kevään 2023 istutuksiin. Taimia tuotetaan sitä mukaa lisää, kun siemeniä saadaan emopuista.

”Kuusilla hyvät siemenvuodet vaihtelevat, joten varmuutta ei joka vuosi taimien saatavuudesta ole. Kaikille halukkaille taimia ei siis heti välttämättä riitä – siksi kannattaa olla ajoissa liikkeellä”, sanoo Tapion yhteistyökumppanina toimivan Fin Forelian toimitusjohtaja Timo Salminen.

Voit tilata taimia Tapion Metsäkaupasta

Tapio Siemenkeskus tuottaa siemenviljelyksillään männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä. Viljelyksille on valittu Suomen metsäpuista parhaat yksilöt. Nämä emopuut tuottavat siemeniä, joista kehittyvien puiden kasvu- ja laatuominaisuudet on testattu pitkäaikaisissa kenttäkokeissa. Jalostetuilla siemenillä voidaan lisätä puuston kasvua, metsistä saatavia tuloja ja uusiutuvan puuraaka-aineen käyttöä sekä hiilensidontaa. Tapion kasvuliiketoiminnan siementuotannolla on ISO9001­-laatusertifikaatti.

Fin Forelia on Suomen suurin metsätaimien tuottaja. Fin Forelialla on kattava taimitarhaverkosto ja hyvät myyntikanavat, joiden avulla pystytään jatkossa toimittamaan tarvittava määrä TaimiSankareita metsiimme.

  • Juha Ruuska
  • Kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö
  • juha.ruuska(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6070