Talousmetsien kulotusten tukemiseen kehitetään uusia kannusteita

16.2.2018

Parikymmentä yksityismetsien kulotusten asiantuntijaa kokoontui 15.2. Tapioon pohtimaan, kuinka pysäytetään kulotusten väheneminen ja käännetään hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Kulotusten määrään vaikuttaa monta tekijää. Raha on yksi tärkeimmistä, sillä kulotusten toteuttamiseen tarvitaan väistämättä ammattilaisten työaikaa.

Nykyisin yhteiskunta tukee metsien monimuotoisuutta edistäviä kulotuksia kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisina luonnonhoitohankkeina. 2020-luvun kuluessa otetaan käyttöön uusi metsätalouden kannustejärjestelmä. Tuli takaisin metsiin -hankkeen järjestämässä tilaisuudessa kulotusten toteuttajat ja metsänomistajien edustajat pohtivat yhdessä, miten kulotuksia tulisi tukea osana tulevaa kannustejärjestelmää.

Henrik Lindberg ja Lauri Saaristo

 

Tilaisuudessa puhunut Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori Henrik Lindberg kertoi, että tuli on luonnonvoima, joka kuuluu metsäluontoomme.  Tulen käyttö on vähentynyt sotien jälkeen huomattavasti, melkein lähes kadonnut. Tästä syystä tulen vaurioittamalla puulla ja tulen muovaamilla elinympäristöillä elävien lajien mahdollisuudet ovat heikentyneet.

“Jopa kokonaisia elinympäristötyyppejä tai luonnontyyppejä on menetetty tai ollaan menettämässä, etenkin karuja paahderinteitä ja karuja metsiä”, sanoo Lindberg. “Lisäksi Tulen käyttö on ihmisen perinne. Aikanaan on kaskettu ja myöhemmin metsänhoidollisesti kulotettu. Kulotus ja tulen osaaminen on ollut hieno ja arvokas perinne, joka on nyt katkeamassa.”

 

Mitä pitäisi tehdä, jotta tulen käyttö saadaan lisääntymään?

Linbergin mukaan tulen käytön lisääminen ei ole ihan helppo tehtävä.

Nyky-yhteiskunnassa olemme urbanisoituneet. Aikaisemmin maalle luonnollisesti kuuluvat savut olivat luonnollinen osa metsämaisemaamme. Siitä olemme vieraantuneet. Meidän pitäisi hyödyntää sitä, että monet maanomistajat, varsinkin vanhemmat ovat kasvaneet kulotusperinteeseen.  Meidän pitäisi saada motivoitua ihmisiä kulotukseen ja tiedottaa, että mahdollisuus on edelleen olemassa.

Lisäksi tukijärjestelmät pitäisi saada sellaiseksi, että ne kannustavat maanomistajia ja toimijoita, kuten metsänhoitoyhdistykset tekemään kulotuksia.