Tulossa tietoa maakuntien metsäbiotalouden merkityksestä

29.9.2020

Metsäbiotalous kehittyy ja sen merkitys kasvaa entisestään vähähiilisyyteen siirryttäessä. Suomen Metsäsäätiö on tilannut selvityksen metsäbiotalouden arvoketjuista. Päättäjille ja yrittäjille kootaan ajankohtaista tietoa sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Biotalous ja erityisesti metsäbiotalous ovat Suomen kannalta edelleen keskeisiä toimialoja. Suomen biotalousstrategiassa metsiin perustuvien elinkeinojen – eli metsäbiotalouden arvoketjujen – kasvu ja kokonaisvaltainen myönteinen kehitys on erityisen vahvalla sijalla.

”Metsäbiotalous on vankka tukijalka Suomelle ja sen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Suomi on edelläkävijä metsien kestävässä hyödyntämisessä ja meillä on kaikki mahdollisuudet jatkossakin lisätä metsäbiotalouden investointeja ja luoda uusia työpaikkoja”, sanoo Erno Järvinen, Suomen Metsäsäätiöstä.

”Haluamme lisätä ymmärrystä metsäbiotalouden merkityksestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kokoamamme tieto auttaa päätöksentekijöitä sekä maakuntatasolla että valtakunnallisella tasolla. Uskon, että tämä selvitys herättää päättäjät huomaamaan metsäbiotalouden merkityksen ja tekemään päätöksiä, jotka edesauttavat liiketoiminnan kehittämistä”, jatkaa Järvinen.

Metsäbiotalouden arvoketjut –hanke kokoaa Tilastokeskuksen aluetilinpidosta saatavat maakunnittaiset metsäbiotalouden tunnusluvut 2013-2018 ja maakuntakohtaiset kuvaukset yhtenäiseksi tietopaketiksi. Se kertoo metsäbiotalouden taloudellisen ja työllistävän merkittävyyden sekä viimeaikaisen kehityksen kussakin maakunnassa ja valtakunnallisesti.

Suomen Metsäsäätiön rahoittamassa ja Tapion toteuttamassa hankkeessa kuvataan metsäbiotalouden toimialojen — metsänhoito, puunkorjuu ja keräilytuotteet, metsätalouden palvelut, puuston nettokasvu, puutuotteet sekä massa, paperi ja kartonki merkitys kussakin maakunnassa. Käytettävät muuttujat ovat tuotos, arvonlisäys, työllisyys ja investoinnit. 

”Aiempi selvitys tehtiin 2016 ja sen jälkeen metsäbiotalous on monipuolistunut ja muuttunut.  Erityisen mielenkiintoista on nähdä tapahtuneet muutokset ja metsäbiotalouden muutostrendit. Niistä on maakuntien omassa suunnittelussa suuri hyöty”, sanoo senior advisor, Jouko Lehtoviita, Tapiosta.

Tulokset julkaistaan vuoden 2021 alussa.

Lisätietoa

Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys Suomessa ja maakunnissa -hanke
Metsäbiotalouden arvoketjut 2016 – raportit ja esitykset
Toimitusjohtaja, Erno Järvinen, Suomen Metsäsäätiö, +358 40 351 7978, erno.jarvinen@metsasaatio.fi
Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Tapio Oy, +358 400 981 652 tommi.tenhola@tapio.fi
Senior Advisor, Jouko Lehtoviita, Tapio, +358 40 586 2134, jouko.lehtoviita@tapio.fi

Suomen Metsäsäätiö

 

Logo Suomen metsäsäätiö

 

 

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134