Uudessa hankkeessa kehitetään verkkopalveluita metsää omistaville kuolinpesille, yhtymille ja yhteismetsille

17.6.2021

Tapio, Suomen metsäkeskus ja Maanmittauslaitos ovat käynnistäneet Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hankkeen, jossa edistetään yhteismetsien sekä metsää omistavien kuolinpesien ja yhtymien sujuvaa hallintoa ja päätöksentekoa. Hankkeessa tuotetaan uusia verkkopalveluita, jotka tuovat konkreettista ja helposti käyttöönotettavaa apua metsänomistusjärjestelyihin, kannattavan metsätalouden harjoittamiseen ja yhteismetsien laajenemiseen.

Suomessa metsänomistus jakautuu pieniin ja hajanaisiin metsätiloihin. Tällainen metsien omistus- ja kiinteistörakenne haittaa kannattavan metsätalouden harjoittamista. Kansallisen metsästrategian tavoitteena on kehittää metsien omistusrakennetta, kasvattaa metsänomistusyksikön keskikokoa ja lisätä yksityismetsien aktiivisuutta puukauppa- ja metsäpalvelumarkkinoilla. Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hanke tukee näitä tavoitteita tuottamalla uusia verkkopalveluita helpottamaan metsää omistavien kuolinpesien ja yhtymien sekä yhteismetsien toimintaa.

Hankkeessa selvitetään puhelinhaastatteluin, millaiset palvelut auttaisivat yhteismetsiä laajenemisessa ja yhteisomistustilojen osakkaita omistusjärjestelyissä ja päätöksenteossa. Haastattelujen tuloksien perusteella kehitetään olemassa olevaa yhteismetsat.fi-portaalia sekä tuotetaan uusi verkkopalvelu kuolinpesille ja yhtymille. Samalla uudistetaan Metsäkeskuksen verkkosivuilla käytössä oleva metsälahjavähennyslaskuri sekä valmistellaan uusi, metsäkiinteistökaupan luovutusvoiton ja sen veroseuraamusten ennakkoarviointia avustava laskuri.

Metsätilojen rakenteen eheytymistä edistetään lisäämällä tietoisuutta metsäkiinteistöjen kaupasta, metsistä luopumisen vaihtoehdoista, metsätilusjärjestelyistä sekä mahdollisuudesta liittää metsät yhteismetsään.

Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hanke toteutetaan vuosina 2021–2023 ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kaikki hankkeen tulokset, työkalut ja tukimateriaali tulevat niin metsänomistajien kuin metsäammattilaisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden vapaaseen käyttöön.

Lisätietoa:
Ari Nieminen, Tapio, puh. 040 718 2595
Jukka Matilainen, Suomen metsäkeskus, puh. 0400 497 574
Heikki Ala-aho, Maanmittauslaitos, puh. 050 301 4795