Yli miljoonaa suomalaista metsähehtaaria hallitaan TAPIO ForestKIT -sovelluksella – uusi maastosovellus Go on julkaistu käyttäjäpäivillä Kuopiossa

25.1.2018

Metsäpalveluyrittäjyys on vahvassa kasvussa ja luo työpaikkoja maaseudulle. Digitaaliset työkalut luovat mahdollisuuksia kehittää uusia palvelukonsepteja metsänomistajille. Metsäpalveluyrittäjien ja ammattimaisten metsänomistajien kotimainen työväline TAPIO ForestKIT on saanut lisäosaksi uuden TAPIO ForestKIT Go -maastosovelluksen. Sovellus julkaistiin käyttäjäpäivillä Kuopiossa 23.-24.1.2018.

Ammattilaisten TAPIO ForestKIT -sovelluksella hallitaan metsätietoja, sekä tuotetaan esimerkiksi monitavoitteisia metsäsuunnitelmia, leimikkosuunnitelmia ja metsätila-arvioita.Video: TAPIO ForestKIT puolessa minuutissa

Miljoona hehtaaria metsätietoa ForestKIT-tietokannassa

Palvelun käyttäjät kunnista, yhteismetsistä, suurilta metsätiloilta ja metsäpalveluyrityksistä ovat tallettaneet tietokantaan jo yli miljoona metsähehtaaria tarkkaa metsätietoa. Sovellusta käytetään tällä hetkellä reilusti yli sadassa organisaatiossa. Tämä tekee TAPIO ForestKIT -sovelluksesta johtavan kotimaisen metsätietojärjestelmän.

”Miljoonan hehtaarin rajapyykin ylitys ja vauhdilla kasvava käyttäjäkunta kertovat siitä, että ammattimaiselle työvälineelle on todellinen tarve.”, sanoo Tapion metsävara-asiantuntija Mikko Lumperoinen. ”Asiakkaamme arvostavat verkkosovelluksen helppokäyttöisyyttä – ForestKIT -sovelluksen käyttöönotto on nopeaa ja sitä voi käyttää millä tahansa tietokoneella. Aloittelevalle metsäpalveluyrittäjälle vuokraaminen on riskitön tapa ottaa uusi työväline käyttöön. ”, Lumperoinen jatkaa.

Uusi maastosovellus TAPIO ForestKIT Go tehostaa kenttätyötä

Vuonna 2013 käyttöön tulleen TAPIO ForestKIT -pääjärjestelmän monista lisäosista suosituin on ollut ForestKIT Field -maastosovellus. Juuri julkaistu mobiilikäyttöinen TAPIO ForestKIT Go korvaa Field -sovelluksen kevään 2018 aikana. Se on nyt alustariippumaton ja käytettävissä myös Android-laitteilla. Metsä- ja leimikkosuunnittelusta sekä puustotietojen päivittämisestä on tehty entistä sujuvampaa. Käytettävissä on kaikki keskeiset taustakartta-aineistot korjuukelpoisuuskartoista puuston pituusmalliin. Suunnittelija voi hyödyntää pohjatietona esimerkiksi kaukokartoituksella kerättyä metsävaratietoa.

Aktiivinen käyttäjäkunta on auttanut kehittämään palvelua merkittävästi kertomalla käytännön työssä kohtaamistaan tarpeista.

”Uusi Go-lisäosa on kaivattu ja hyvin suunniteltu sovellus. On hienoa saada maastoon käyttöön hyvä työkalu, jossa on monipuoliset taustakartta-aineistot. Arvostan myös verkottoman käytön mahdollisuutta, jota voi käyttää puustotietojen syöttämiseen myös heikkojen verkkoyhteyksien alueella.”, kertoo sovellukseen käyttäjäpäivillä tutustunut Markku Mehtätalo Silvat Metsätieto Oy:stä.

Käyttäjäpäivät kokosivat metsäammattilaiset yhteen

Vuosittain järjestettävät ForestKIT-käyttäjäpäivät kokosivat Kuopioon 60 metsäammattilaista kuulemaan uutuuksista ja vaihtamaan kokemuksia sovelluksesta ja metsäalan ajankohtaisista aiheista.

Käyttäjän puheenvuoron tapahtumassa pitänyt Sumetku Oy:n toimitusjohtaja Miikka Minkkinen piti käyttäjäpäivien tunnelmasta. ”On erittäin mukava tavata kollegoita ja vaihtaa kuulumisia.” Suomussalmelaisella Sumetku Oy:llä on käytössä laajin mahdollinen sovelluskokoonpano. Sovellus on ollut merkittävässä roolissa yhtiön laajentaessa toimintaansa. ”ForestKIT-sovellus on helppo ottaa käyttöön ja sen avulla esimerkiksi työmaiden toteutuksen ohjaus on tehokasta.”, Minkkinen jatkaa.

Miikka Minkkinen Sumetku Oy:stä ja Samuel Heinonen Tapiosta.

TAPIO ForestKIT on työväline metsäsuunnitteluun ja metsävarojen hallintaan

TAPIO ForestKIT-sovellusta käyttävät metsäpalveluyrittäjät, kaupungit ja kunnat, yhteismetsät ja muut suuret metsänomistajat. Metsäpalveluyrittäjät tekevät sovelluksella metsäsuunnitelmia, tila-arvioita ja leimikoita. Kaupungit ja muut metsänomistajat hallinnoivat metsiensä metsävaratietoa. Myös metsänhoitotyömaiden ja hakkuiden suunnittelu sekä ohjaus onnistuvat sujuvasti.

Lisätietoja

TAPIO ForestKIT-tiimi:
Mikko Lumperoinen, mikko.lumperoinen@tapio.fi, puh. 050 358 6020
Anssi Aalto, anssi.aalto@tapio.fi
Samuel Heinonen, samuel.heinonen@tapio.fi

tapio.fi/forestkitVideo, 3 min., esittelee sovelluksen toiminnot laajemmin.

25.1.2018