Metsähyvinvointi-hanke vahvistaa työhyvinvointia metsäalalla

31.1.2024

Työhyvinvointi ja sen kehittäminen on keskeistä osaamista, jolla varmistetaan työvoiman pysyminen metsäalalla ja työn ilo. Metsähyvinvointi-hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä alan organisaatioiden kanssa ja viestitään metsäosaajille keinoista johtaa sekä omaa hyvinvointia että kehittää hyvinvoinnin kulttuuria työyhteisöissä. Hanketta koordinoi Tapio Metsämiesten Säätiön rahoituksella. 

Työn tulisi olla merkityksellinen osa ihmisen kokonaishyvinvointia. Työpaikoilla kannetaan vastuuta työturvallisuudesta sekä henkilöstön fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Tänä päivänä kaikkien työntekijäryhmien vastuu oman hyvinvoinnin johtamisesta on korostunut, kun työtä tehdään entistä enemmän etänä tai työn luonteeseen kuuluu yksinäinen työskentely metsässä.

Yksilöiden lisäksi tulee huolehtia työyhteisöjen hyvinvoinnista ja siinä vastuu on johdon ja jokaisen työntekijän yhteinen. Metsäalalla on paljon arvoketjuja, jossa yhden organisaation työ ja tekijät vaikuttavat myös muihin. Yhteistyön vahvistaminen on kaikkien etu.

Viime joulukuussa perustettiin Metsähyvinvoinnin pyöreä pöytä, joka on metsäalan yhteinen ja avoin verkosto. Ensimmäiseen tapaamiseen tuli mukaan edustajat 14 organisaatiosta. Pyöreän pöydän tehtävänä on tunnistaa alalle tärkeitä ja yhteisiä hyvinvoinnin kehitysteemoja, tehdä toiminta-aloitteita ja viestiä työhyvinvoinnista omassa organisaatiossa sekä sidosryhmille. Ryhmä on tunnistanut uusiksi muutosvoimiksi tekoälyn mahdollisuudet ja hybridityön, joiden hallintaan tarvitaan uutta osaamista. Lisäksi hyvinvointiin vaikuttaa, kuinka metsäalan työn arvostus näkyy julkisessa viestintäympäristössä.

Pyöreään pöytään toivotaan lisää jäseniä pienistä organisaatioista, jotka hyötyvät yhteisistä resursseista sekä suurista organisaatioista, jotka saavat verkostosta luontevan kanavan tukea sidosryhmiään metsäalan yhteiseksi hyväksi.

Metsähyvinvointi-hankkeen viestinnällä on viime aikoina kannustettu muun muassa hyödyntämään ikääntyvien asiantuntijoiden osaaminen palkkaamalla heitä senior advisoreiksi, varmistamaan alan työntekijöiden monipuolisuutta ja osallisuutta, kerrottu Työyhteisön hyvä tyyppi -palkinnonsaajista sekä motivoitu hyödyntämään tuoretta työkirjaa oman ja tiimin muutoskyvykkyyden lisäämiseksi. Saman Metsähyvinvointi-sateenvarjon alla toimii myös Työtehoseuran luotsaama Metsäalan Johtamisakatemia.

”Oli ilo päästä uutena tekijänä vetämään Metsähyvinvointi-hanketta. Parasta oli saada uusia motivoituneita kollegoita metsäorganisaatioista, jotka ottavat vastuuta työhyvinvoinnin kehittämisestä. Odotan paljon pyöreän pöydän toiminnalta”, kertoo markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Tarja Ollas Tapiosta.

Seuraavaksi hanke tuottaa metsäalan käyttöön uudenlaisen aineistopankin, joka kokoaa työhyvinvoinnin parhaat käytännöt ja työvälineet ja kannustaa niiden käyttöön.

Aiheesta kiinnostuneille tietoa on tarjolla sivustolla www.metsahyvinvointi.fi ja sen uutiskirjeessä ja somekanavilla.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Voi hyvin!

  • Tarja Ollas
  • Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija
  • tarja.ollas(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6048