Metsätiedepajassa keskusteltiin metsän jatkuvan kasvatuksen parhaista käytännöistä