FSC Sertiseriffi -verkkokurssit auttavat alkuun uusien sertifiointivaatimusten kanssa

9.2.2024

Metsäsertifioinnilla varmistetaan, että metsien hoito ja käyttö on vastuullista ja kestävää.

Päivitetty metsänhoidon FSC-standardi astui voimaan elokuun 2023 alussa. Siitä alkoi 12 kuukauden jakso, jonka aikana uusi kansallinen standardi otetaan käyttöön entisen tilalle.

FSC-sertifioiduille metsille tehdään siirtymäaikana ulkoinen auditointi. Siinä tarkastetaan, että sertifioinnin uudet vaatimukset ovat hallussa ja että työt metsässä tehdään kuten pitää.

”Toimijan näkökulmasta tämä vaatii henkilöstön kouluttamista”, kehittämispäällikkö Matti Maajärvi Tapiosta sanoo.

”Vaikka verkkokurssien lisäksi tarvitaan muutakin kouluttamista, verkkokurssien etu on, että ne voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta ja että ne ovat varsin kustannustehokas tapa järjestää koulutusta”, Maajärvi toteaa.

Metsäsertifioinnilla varmistetaan, että metsien hoito ja käyttö on vastuullista. Lopputuotteessa, esimerkiksi vessapaperissa tai puutarhakalusteessa, näkyvä leima kertoo, että tuotteeseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja että ulkopuolinen tarkastaja on käynyt läpi koko tuotantoketjun.

FSC-sertifiointi on Suomessa käytössä olevista metsäsertifiointijärjestelmistä toinen, ja siinä on mukana noin kymmenesosa metsistä. Noin 90 prosenttia metsistä on PEFC-sertifioinnin piirissä. PEFC-sertifioitujen metsien käsittelyä koskevat omanlaisensa vaatimukset, jotka niin ikään ovat päivittyneet vuonna 2023. Sama metsä voi olla sertifioitu molemmilla järjestelmillä.

Neljä erilaista versiota verkkokurssista

Metsäkaupasta löytyy nyt peräti neljä FSC Sertiseriffi® -verkkokurssia. Tähän jakoon päädyttiin käyttäjäkuntaa kuuntelemalla. Tapion asiakkaat toivoivat kurssipaketteja, jotka ottavat erilaiset osaamistarpeet mahdollisimman hyvin huomioon.

Neuvoja-kurssi on suunnattu etenkin toimihenkilöille, jotka tarvitsevat FSC-sertifioinnista monipuolista tietämystä metsätalouden suunnittelussa ja yhteydenpidossa asiakkaaseen eli metsänomistajaan.

Puunkorjuu-kurssin kohderyhmää ovat metsäkoneenkuljettajat ja muut puunkorjuun parissa työskentelevät. Manuaalisten metsänhoitotöiden kurssi on tarkoitettu etenkin metsureille. Koneellisten metsänhoitotöiden kurssi on tehty esimerkiksi maanmuokkauksen ja kunnostusojitusten tekijöitä silmällä pitäen.

Mistä Sertiseriffi-nimi tulee kursseihin?

”Sertiseriffi on hahmo, joka kulkee käyttäjän mukana verkkokurssilla: neuvoo, opastaa, tuo vinkkejä ja tarjoaa lisätietoja puhekuplissa”, Maajärvi naurahtaa.

Asiakaslähtöisyys oppimisen ytimessä: FSC-verkkokurssit rakennettiin yhteistyöllä

FSC-verkkokurssien sisältö on suunniteltu Tapiossa. Yhteistyökumppanimme Faros & Com Oy koodasi sisällöt ja toi kurssit Tapion verkko-oppimisympäristöön.

”Teimme tiivistä yhteistyötä Faros & Comin kanssa koko ajan. Ensimmäinen palaveri pidettiin, kun kurssien käsikirjoittaminen alkoi. Faros & Comin verkko-oppimisen asiantuntijoilta saimme myös pedagogista näkökulmaa”, Maajärvi kertoo.

Jo kurssien tekovaiheessa Tapion asiakkaat saivat antaa niistä palautetta, ensin demoversiosta ja seuraavassa vaiheessa pilottiversiosta.

Tapio on toimittanut FSC Sertiseriffi -verkkokursseja valmiina paketteina toimijoiden omiin verkkoympäristöihin. Samat kurssit voi ostaa myös Tapion verkkokaupasta Metsäkaupasta.

Artikkelin teksti: tuotepäällikkö Heli Virtanen, Tapio

FSC-logo