Tapion asiantuntijapalvelut

Olemme metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija. Tarjoamme asiantuntemusta ja konsultointia metsänhoidosta, metsäluonnosta, vesienhoidosta, metsien infrasta, paikkatiedosta ja metsävarojen hallinnasta.

Asiakkaana hyödyt asiantuntijoidemme korkeatasoisesta metsä-, luonto- ja paikkatiedon osaamisesta sekä kehittäjien verkostoista. Palveluissamme yhdistyvät asiantuntijuus ja moderni teknologia. Tarjontaamme kuuluvat laajasti erilaiset selvitykset ja analyysit, kehittämisprojektit, koulutukset, vaikutusarvioinnit, riskiarvioinnit sekä auditoinnit. 

Tutustu osaamisalueisiin ja referensseihin

1) Metsänhoito


Teemme työtä kestävän metsien käytön puolesta. Tämän päivän metsänhoidon valinnoilla varmistetaan metsien monipuoliset käyttömahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Metsänhoidon kestävät käytännöt
Metsäsertifiointi
Tuhkan hyötykäyttö

2) Metsäluonto


Tarvitsemme monimuotoista metsäluontoa ja kestäviä tapoja sen hyödyntämiseen. Suomalaiset metsätalouden toimijat ovat 1990-luvulta lähtien edenneet kestävyyttä kohti Tapion palveluiden avulla.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä
Metsien käytön monipuolistaminen

3) Puhtaat vedet ja metsien infra


Teemme työtä sen eteen, että meillä on maailman puhtaimmat vedet ja toimivin tieverkosto.

Puhtaat vedet
Metsien infra
Kaavoitus ja metsätalous

4) Metsänomistus ja metsävarojen hallinta


Metsänomistajan tavoitteista lähtevä metsäsuunnittelu luo pohjan metsien kestävälle käytölle, ilmastonmuutoksen hillinnälle ja siihen varautumiselle sekä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.

Metsänomistus
Metsätietojärjestelmät – TAPIO ForestKIT 
Metsäsuunnittelulaskelmat ja päätöksenteon tuki
Metsäkiinteistöjen arvonmääritys 
Metsäsuunnitelmien hankintojen kilpailutuksessa avustaminen

5) Paikkatietoprojektit


Autamme asiakkaitamme jalostamalla sijaintitiedon konkreettisiksi tuloksiksi. Toimitamme asiakkaillemme paikkatietoaineistoja ja niiden käsittelypalveluita sekä toteutamme erilaisia paikkatietojen ylläpidon ja tuotteistuksen ulkoistuspalveluita.

6) Viestintä


Olemme metsä- ja luontoaiheisten viestintäpalvelujen tarjoaja. Hallitsemme eri kanavat, tunnemme verkostot ja tiedämme, mihin viestinnällä pystytään. Vahva metsäsektorin tuntemus on erottautumistekijämme.  Lue lisää →

Tapion tarjoamia ratkaisuja

Auditoinnit, laadunseurannat ja riskiarvioinnit
Tapion koulutuspalvelut
Metsäanalyysit ja laskentapalvelut

 

 • Lisätietoa
 • Olli Äijälä

  Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut

  olli.aijala(at)tapio.fi

  +358 40 582 9676

 • Kalle Vanhatalo

  Palvelualueen päällikkö, konsultointi

  kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

  +358 40 192 1874