Metsätietäjä – digitaalinen työkalu oman metsän hoitoon

Metsätietäjä on digitaalinen työkalu metsien hoitoon. Metsänomistaja voi valita, painottaako hän taloutta, luonnonhoitoa vai hiilensidontaa. Palvelu tuo tarjolle valintojen mukaiset vaihtoehdot metsien käsittelyyn sekä niihin liittyvät Metsälehden artikkelit ja videot.

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Metsätietäjä on metsänomistajan päätöksentekoa tukeva palvelu, joka koostaa yksilöllisen metsäsuunnitelman metsän tietojen ja metsänomistajan tavoitteiden perusteella. Palvelu perustuu Suomen metsäkeskuksen avoimeen metsävaratietoon. Tiedot haetaan Metsäkeskuksen tietokannasta kiinteistötunnuksen perusteella.

Palvelun käyttäjä voi valita painottaako metsiensä hoidossa taloutta, hiilivaraston karttumista vai luontoarvoja. Metsätietäjä luo jokaiselle kiinteistön kuviolle toimenpide-ehdotukset metsävaratietojen, käyttäjän antamien tavoitteiden ja metsänhoidon suositusten perusteella.

Lisäksi palvelu tuo tarjolle Metsälehden sisältöjä kohdennetusti perustuen metsän tietoihin ja metsänomistajan tavoitteisiin. Palvelu toimii kuin älykäs juttuarkisto. Jos taimikonhoito on ajankohtaista, Metsätietäjä tuo tarjolle aiheeseen liittyviä sisältöjä.

Metsänomistaja päättää, mikä hänelle metsässä on tärkeintä

Metsävaratieto antaa pohjan toimenpide-ehdotuksille. Jokaiselle kuviolle luodaan joukko metsänhoidollisesti perusteltuja toimenpiteitä ja niiden ajoituksia muodostaen näin erilaisia mahdollisia toimenpideketjuja. Näistä valitaan yhdistelmä, joka mahdollistaa parhaiten käyttäjän tavoitteiden mukaisen lopputuloksen.

Esimerkiksi, jos käyttäjälle on taloudellinen tuottavuus melko tärkeää ja hiilivaraston säilyminen erittäin tärkeää, laskentaprosessi valitsee kiinteistön kuvioille toimenpiteet, jotka painottavat eniten hiilivaraston säilymistä ja toiseksi eniten taloudellista kannattavuutta. Metsätietäjän avulla on helppo vertailla, miten erilaiset valinnat vaikuttavat toimenpide-ehdotuksiin. Oman metsätilan kartat, metsävaratiedot ja -suunnitelmat kulkevat helposti mukana.

Metsätietäjä-palvelu kuuluu Metsälehti Digin tilaukseen. Voit kokeilla Metsälehti Digiä kaksi viikkoa maksutta! Lue lisää ja kokeile palvelua: metsatietaja.metsalehti.fi

Lisätietoja antaa

  • Petri Koskinen
  • Päätoimittaja, Metsälehti
  • petri.koskinen(at)metsalehti.fi
  • +358 29 432 6092