Tapion raportti nro 29

Biotalouden Contact Point

Biotalouden yritysten Contact Point projektin taustana oli tarve kehittää toimintamalli biotalouden yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta liiketoimintansa kehittämiseen. Erityisesti pienet yritykset tarvitsevat apua eri rahoituslähteiden löytämiseksi ja toimintansa kehittämiseksi. Myös maakuntahallintouudistus asettaa tarpeita biotalouden yritysten neuvonnan kehittämiseksi. Toimintamallin rakentamiseksi haastateltiin useita biotalouden yrityksiä ja yritysneuvojia. Haastattelujen ja työpajojen sekä projektin tukiryhmän ohjauksella päädyttiin laatimaan biotalouden yritysneuvontaa palvelevat verkkosivut osana biotalous.fi portaalia. Sivut löytyvät verkko-osoitteesta www.biotalous.fi/yritysneuvonta.

Verkkosivujen toivotaan parantavan yritysneuvojien edellytyksiä palvelemaan biotalousyrityksiä sekä helpottavan yritysneuvojia löytämään oikeat verkostot, tarvittavat palvelut ja tieto erityisesti uuden biotalousyrityksen neuvontaan ja rahoitukseen.

Tässä raportissa esitetään projektin tulokset sekä vuodelta 2017 että vuodelta 2018. Projekti toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Lataa Biotalouden Contact Point tästä (pdf)

Biotalouden Contact Point

Tenhola, T. & Lehtoviita, J. 2018. Biotalouden Contact Point. Tapion raportteja nro 29.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-65-1