Tapion raportti nro 4

Kaskadikäyttö metsäbiotalouden kestävyyden todentajana – esiselvitys

Tähän julkaisuun on koottu ajankohtaisia kaskadikäytön määritelmiä ja tuotu esiin kaskadikäytön kytkentöjä biomassojen käytön kestävyyteen. Toivomme tämän auttavan kaskadikäytön periaatteen hahmottamisessa sekä mahdollisten vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi työssä on kokeiltu Euroopan metsäinstituutissa (EFI) kehitetyn ToSIA-laskentamallin käyttöä metsäbiotalouden tuotantoketjujen kestävyysvaikutusten vertailussa, minkä toivomme edistävän kyseisen laskentamallin hyödyntämistä ja jatkokehitystä.

Lataa Kaskadikäyttö metsäbiotalouden kestävyyden todentajana – esiselvitys tästä (pdf)

Kaskadikäyttö metsäbiotalouden kestävyyden todentajana – esiselvitys

Koistinen, A. 2016. Kaskadikäyttö metsäbiotalouden kestävyyden todentajana – esiselvitys. Tapion raportteja nro 4.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-27-9