Tapion raportti nro 10

Merkityksellinen metsäkulttuuri

Vuonna 2015 julkaistu Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2025 nosti yhdeksi päämääräkseen metsien aktiivisen, kestävän ja monipuolisen käytön. Kansallisen metsästrategian tavoitteita toteutetaan strategisina hankkeina. Yksi strategisista hankkeista on Talousmetsien luonnonhoito, jonka osana laaditaan metsäkulttuuriohjelma. Tämä selvitys on osa Tapio Oy:n metsäkulttuuriohjelmahanketta, joka toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön toimeksiantona.

Lataa Merkityksellinen metsäkulttuuri tästä (pdf)

Merkityksellinen metsäkulttuuri

Karhunkorva, R., Paaskoski, L., Matila, A. & Arnkil, N. 2016. Merkityksellinen metsäkulttuuri. Tapion raportteja nro 10.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-38-5