Tapion raportti nro 57

Metsäisten paahdeympäristöjen tunnistaminen ja hoito

Tämä opas käsittelee metsäisiä paahdeympäristöjä: niiden tunnistamista, merkitystä monimuotoisuudelle ja keskeisimpiä syitä taantumiselle, sekä keinoja niiden tilan parantamiseen.

Ostossa, toimenpiteiden suunnittelussa ja puunkorjuussa toimivat metsäteollisuuden kentän työntekijät ovat avainasemassa metsätalouden piirissä olevien paahdeympäristöjen tilan ylläpitämisessä ja parantamisessa. Oppaassa on kuvattu erilaisia luonnonhoitoa painottavia käytännön metsätaloustoimia, joilla voidaan huomioida paahdeympäristöjen monimuotoisuus. Työn on tilannut Metsäteollisuus ry.

Lataa Metsäisten paahdeympäristöjen tunnistaminen ja hoito -raportti (pdf)

Metsäisten paahdeympäristöjen tunnistaminen ja hoito

Lindberg, H. & Arnkil, N. 2023, Metsäisten paahdeympäristöjen tunnistaminen ja hoito. Tapion raportteja nro 57.

© Tapio Palvelut Oy

ISBN 978-952-7435-20-5

ISSN 2342-804X

Työn tilaaja: Metsäteollisuus ry