Tapion raportti nro 5

Resurssitehokas puunkorjuu

Tapio selvitti vuoden 2015 syksyllä metsäkoneyritysten käytäntöjä puunkorjuun kausivaihtelun hallinnassa ja työmäärien tasaamisessa kuukausitasolla sekä työkoneiden siirtokaluston käytön tehostamisessa. Selvityksessä on pohdittu mm. moniasiakkuuden, puunkorjuun suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien sekä työlajien lisäämisen ja yrityksen laajentamisen merkitystä metsäkoneyrityksen resurssitehokkuuteen.

Lataa Resurssitehokas puunkorjuu tästä (pdf)

Resurssitehokas puunkorjuu

Nieminen, A. 2015. Resurssitehokas puunkorjuu. Tapion raportteja nro 5.

© Tapio Oy

ISSN2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-31-6