Järjestämme metsäalan yrityksille työturvallisuuskortin koulutusta vahvalla kokemuksella. Koulutuspäivään voidaan yhdistää kasvinsuojelututkinto metsänhoidossa.

Järjestämme koulutukset aina asiakkaan toiveita kuunnellen – ota yhteyttä!

”Tapio työturvallisuuskorttikoulutus vastasi hyvin tarpeisiimme. Koulutus oli metsäalalle räätälöity ja tukeutui myös yhtiömme omiin työturvallisuusdokumentteihin ja -käytäntöihin.”  Tornator Oyj

Metsätöiden toteutus turvallisesti on meille tärkeää. Tutustu aiheesta laatimaamme oppaaseen.

Metsäalapainotteinen työturvallisuuskorttikoulutus

Haluamme, että saatte koulutuksesta kaiken hyödyn irti. Tapion koulutus perustuu Työturvallisuuskeskuksen hyväksymään sisältöön ja vaatimuksiin, mutta koulutus on sovitettu metsäalan erityistarpeisiin.

Tarjoamaamme työturvallisuuskorttikoulutukseen voidaan sisällyttää osuus yrityskohtaisistä turvallisuuskäytännöistä ja työohjeista. Koulutus on yksipäiväinen (8 h) ja siihen sisältyy kirjallinen koe, jonka suorittaneet saavat henkilökohtaisen työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutukseen voidaan lisäksi liittää kasvinsuojelututkinto metsänhoidossa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on hyödyllinen metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjille sekä kaikille työntekijöille, jotka työskentelevät puunostajan hallinnoimalla puunkorjuutyömaalla ja sen varastolla sekä metsänhoitotyömailla.  Koulutuksesta on myös hyötyä puutavara-auton kuljettajille, jotka vievät raakapuuta useiden toimijoiden vastaanottopaikoille.

Koulutus on tarkoitettu

  • puunhankintaorganisaatioille
  • metsänhoitoyhdistyksille
  • metsäkone- ja metsäpalveluyrityksille
  • puutavara-auton kuljettajille
  • metsätyöntekijöille.

Työturvallisuuskortti – avain yhteiselle työpaikalle

Metsäalalla työskennellään usein työturvallisuuslain tarkoittamalla yhteisellä työpaikalla, kuten puunkorjuu- ja metsänhoitotyömailla, metsäteiden kunnossapidossa sekä puutavaraterminaaleissa. Yhteinen työpaikka tarkoittaa yhden pääurakoitsijan hallinnoimaa työmaata, jossa työskentelee usean eri alihankintayrityksen ja myös pääurakoitsijan työntekijöitä.

Työturvallisuuskorttikoulutus on hyvä kokonaisuus metsäalan työturvallisuudesta ja sen edistämisestä työpaikoilla. Osallistujat perehtyvät työturvallisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen (VnA 749/2001 puunkorjuutyön turvallisuudesta) merkitykseen sekä työpaikalla annettavaan perehdyttämiseen, työturvallisuushavainnointiin ja eri osapuolten vastuisiin turvallisessa työskentelyssä.

Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskuksen (TTK) hallinnoima pätevyys, jolla osoitetaan työpaikalla tarvittava työturvallisuusosaaminen. Koulutuksen sisältö ja oppituntien aiheet perustuvat TTK:n hyväksymään ohjelmaan ja opetusaineistoon.

Kasvinsuojelututkinto metsänhoidossa

Metsätaloudessa tarvittavan kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa erillisessä tenttitilaisuudessa tai esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutuksen yhteydessä. Tutkinto on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Tapion koulutusohjelmassa käydään läpi myös yrityksen omat ohjeet ja havainnot.

Kasvinsuojeluaineiden ammattimainen käyttö on luvanvaraista. Metsätaloudessa juurikäävän torjunta kasvinsuojeluaineilla, kemiallinen heinän- ja vesakontorjunta sekä hirvikarkotteiden käyttö edellyttävät  kasvinsuojelututkintoa (Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011).

Laki metsätuhojen torjunnasta edellyttää, että metsän hakkaaja huolehtii männyn ja kuusen juurikäävän torjunnasta toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana juurikäävän leviämisen riskialueilla.

 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047