Tämän oppaan tavoitteena on tehostaa ja parantaa metsätöiden työoloja ja -menetelmiä sekä opastaa uusimpien välineiden asianmukaista käyttöä. Opas on laadittu helppolukuiseksi ja havainnolliseksi. Piirrettyjen havainnekuvien ja valokuvien avulla esitellään metsätyökohteet, -menetelmät, ja -välineet sekä työskentelyolosuhteet. Todellisten tapaturmakuvausten tarkoituksena ei ole pelotella lukijaa, vaan opastaa miten tyypillisissä tapaturmia aiheuttavissa olosuhteissa pitäisi toimia. Oppaan avulla tähdätään turvallisiin ja oikeaoppisiin työmenetelmiin. Samalla metsätyöt tulevat mielekkäämmiksi ja työ tehostuu. Oppaan lopussa on lista linkeistä, jotka tarjoavat lisävinkkejä metsätöistä ja työvälineistä sekä metsätöiden työturvallisuuskysymyksistä.

Lataa opas: Metsätöitä turvallisesti – työturvallisuusopas omatoimisiin metsätöihin (PDF)

Mäki O. (toim.) 2012. Metsätöitä turvallisesti – työturvallisuusopas omatoimisiin metsätöihin. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

Julkaistu internetissä 16.3.2012

© Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

ISBN: 978-952-5632-12-5 (pdf)