Metsillä on myönteisiä vaikutuksia henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Useissa kunnissa on lähimetsiä ja virkistysalueita, mutta vain harva kunta osaa hyödyntää suunnitelmallisesti metsien tuottamaa hyvinvointia. Olemme auttaneet monia kuntia sitomaan metsäluonnon terveyshyödyt suunnitelmallisesti viestintään, kuntalaisten osallistamiseen, lähivirkistysmetsien kunnossapitoon ja jopa kunnan markkinointityöhön.

Tapion toteuttama Kansanterveyttä metsästä -toimintamalli auttaa kuntia ottamaan metsäluonnon terveyshyödyt suunnitelmallisesti mukaan eri toimintoihin ja palveluihin. Lue lisää

Tarvitaan yhteinen näkemys

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Autamme teitä ottamaan metsäluonnon terveyshyödyt suunnitelmallisesti mukaan toimintoihin ja palveluihin. Metsien merkitys terveyden ja hyvinvoinnin lisääjänä yhdistää koko kunnan palveluja: päiväkodit, koulut, virkistysmahdollisuudet, vapaa-aika, uusien tonttien sijoittelu ja säästettävät viheralueet.

Monia kuntahyötyjä saatavissa

Autamme teitä tunnistamaan kuntakohtaiset hyödyt, joita on saatavissa luonnosta osana hyvinvointityötä.

  • Terveydelliset hyödyt: Tavoitteena on hyvinvoivat ja terveemmät kaikenikäiset kuntalaiset sekä kunnan työntekijät.
  • Sosiokulttuuriset hyödyt: Yhteiset tavoitteet kunnan sisällä vahvistavat viranhaltijoiden yhteistyötä ja poikkihallinnollisuutta.
  • Ympäristölliset hyödyt: Viheralueiden avulla turvataan luonnon monimuotoisuutta.
  • Taloudelliset hyödyt: Terveemmät veronmaksajat pysyvät pidempään työelämässä.

Palvelumme sisältö

Palvelumme sisältää kolme vaihetta:

1) Aloituspalaveri kunnan edustajien kanssa
2) Luento ja kaksi työpajatyöskentelyä yhteisen näkemyksen ja tahtotilan muodostamiseksi
3) Tiivis yhteenveto jatkoaskelista

Lisätietoa

Ota yhteyttä ja sovi palvelun tarkemmasta esittelystä.

  • Airi Matila
  • Metsäasiantuntija
  • airi.matila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6041