Metsäsuunnittelun maastotyöopas jakaa hyviä käytäntöjä ja ohjeita metsäsuunnittelun maastotyöhön. Opas käy läpi suunnittelun menetelmät, esittelee käytössä olevat aineistot ja antaa suosituksia metsätietostandardin koodien käytölle.

Metsäammattilainen tai metsäalan opiskelija saa oppaasta käytännön tietoa siitä, miten metsänhoidon suositukset vaikuttavat metsäsuunnitelman sisältöön.

Metsäsuunnittelun maastotyöopas on tehty Solmu-oppaan pohjalta (viimeisin versio vuodelta 2009). Uudistunut opas vastaa tämän päivän tarpeisiin: siinä kuvataan muun muassa menetelmät eri-ikäisrakenteisten metsien mittaukseen ja lahopuuston inventointiin sekä painotetaan metsänomistajien tavoitteiden erilaisuutta.

Lataa opas: Metsäsuunnittelun maastotyöopas

Suorita ilmainen verkkokurssi: Metsäsuunnittelun perusteet

Tapion julkaiseman painetun version oppaasta voit ostaa Metsäkaupasta.