Metsätalous ja uhanalaiset lajit -opas on suunnattu metsä- ja ympäristöalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Myös metsänomistajat ja luontoharrastajat saavat oppaasta tietoa metsätalouden toimista lajien monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Opas avaa uhanalaisia lajeja koskevaa käsitteistöä, kertoo lajiesiintymätiedon merkityksestä metsätaloudessa sekä talousmetsien luonnonhoidon ja METSO-ohjelman keinoista pysäyttää lajien uhanalaistuminen.

Oppaassa kerrotaan, kuinka lajien uhanalaisuutta arvioidaan. Arviointia on tehty neljä kertaa, vuoden 2010 tuloksia esitellään metsälajien osalta.

Lataa raportti:  Metsätalous ja uhanalaiset lajit

Saaristo, L., Mannerkoski, I. ja Kaipiainen-Väre, H. (2010): Metsätalous ja uhanalaiset lajit. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion pdf-opas. 20 s.

URN:ISBN 978-952-5694-80-2