Flervalsuppgifter

Uppgifterna har sammanställts utgående från skogsvårdsrekommendationerna Råd i god skogsvård och Naturvård i ekonomiskogar, arbetsmanual, som utkom 2019. Det lönar sig dessutom att som en del av studierna lära sig växter med hjälp av växtböcker som finns på nätet.

INNEHÅLL

 1. Grunderna i naturvård och behandling av skogarna
 2. Naturobjekt och hur de beaktas
 3. Främjande av strukturdrag som är viktiga för mångfalden
 4. Vattenvård
 5. Uttag av energived
 6. Mångbruk och landskapsvård, viltvård och fornlämningar
 7. Artkännedom

Arbetsbok

Utskrivbara versionen (PDF) →

PDF-formulär (PDF) →

Råd i god skogsvård

 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047