Tämä maisemaopas on suunnattu kannattavaa puuntuotantoa talousmetsissään tavoitteleville. Oppaan tavoitteena on tarjota metsänomistajille, metsäalan toimijoille ja metsätaloudesta kiinnostuneille kansalaisille vinkkejä vapaaehtoiseen maisemasuunnitteluun.

Lataa opas: Talousmetsät sulautuvat maisemaan PDF

Matila, A. & Lindén, M. 2012.

©Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

URN:ISBN: 978-952-5632-15-6

Julkaistu 16.10.2012

Lataa koulutusaineisto: