Tapion toteuttamassa ja Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa kartoitettiin toimia Suomen metsäalan kansainvälisen osaamisen, yhteistyön ja vaikuttamisen lisäämiseksi. 

Kansallisen metsästrategian 2035 tavoitteena on edistää metsäalan uudistumista ja kilpailukykyä. Metsästrategian mukaan vahva kansainvälinen yhteistyö turvaa Suomen metsäsektorin toimintaedellytykset. Lisäksi strategiassa halutaan lisätä Suomen vaikuttamismahdollisuuksia kansainvälisissä politiikkaprosesseissa, ja uskotaan, että Suomi pystyy vaikuttamaan ennakoivasti EU:n metsäpolitiikkaan.

Toimija- ja opiskelijahaastattelut pohjana politiikkasuosituksille

Nykyistä metsä- ja ympäristöalan yhteistyötä ja kansainvälisen toimintaympäristön muutosta kartoitettiin analysoimalla julkaisuja ja haastattelemalla alan toimijoita sekä opiskelijoita yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Samalla selvitettiin kansainvälistymisen etuja, tavoitteita ja pullonkauloja. Teemahaastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan 69. Tulokset tiivistettiin nimetyille organisaatioille ja toimijoille kohdennettuihin toiminta- ja politiikkasuosituksiin, jotka keskittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Suomalaista EU-osaamista vahvistetaan
 • Kansainvälistymisessä tarvittavaa osaamista kehitetään
 • Nuorten asiantuntijoiden kansainvälisiä työuria edistetään
 • Kansainvälisiä huippuosaajia houkutellaan Suomeen
 • Kansainvälinen metsäkoneenkuljettajakoulutus käynnistetään
 • Ulkomaalaista metsäalan kausityövoimaa rekrytoidaan Suomeen
 • Suomalaisen metsäosaamisen vientimahdollisuuksia edistetään

Hankkeessa määritellyn metsäosaamisen kansainvälistymisen tavoitetilan mukaisesti suomalaiset organisaatiot ja asiantuntijat pystyvät paremmin osallistumaan kansainvälisiin verkostoihin ja hyödyntämään niitä, viemään ja tuomaan korkeatasoista osaamista, ja vaikuttamaan suomalaisen metsätalouden kansainvälisiin toimintaedellytyksiin.

Tutustu tuloksiin

Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoa

 • Risto Päivinen
 • Senior advisor
 • risto.paivinen(at)tapio.fi
 • +358 500 577 308
 • Markku Kanninen
 • Senior Advisor
 • +358 45 123 8796
 • Pekka Rajala
 • Senior Advisor
 • Liisa Käär
 • Senior Advisor
 • +358 29 432 6031