Metsien talouskäytön vaikutukset yhteiskuntaan ovat moninaisia, mutta hajanaisen tiedon vuoksi niiden merkitys jää usein ymmärtämättä. Tapion ja Pellervon taloustutkimus PTT:n yhteisessä hankkeessa luodaan selkeä ja päivitettävä visuaalinen tietokoonti ja ydinviestit metsien talouskäytön vaikutuksista sekä huoltovarmuudesta.

Metsien talouskäytön vaikutuksia kuvaava tieto on hajallaan eri lähteissä, mikä vaikeuttaa sen hyödyntämistä päätöksenteossa. Visuaalinen tietokoonti ja ydinviestit metsien talouskäytön vaikutuksista -hanke vastaa tähän tarpeeseen luomalla yhtenäisen ja helposti ymmärrettävän tietopaketin metsien talouskäytön merkityksestä yhteiskunnalle.

Hankkeessa tuotetaan avoimeen käyttöön verkkopohjainen tietokoonti, joka tarjoaa kattavan kuvan metsien talouskäytön vaikutuksista paikallis-, alue- ja valtakunnan tasoilla. Tietokoonti perustuu tuoreimpiin metsäalan tunnuslukuihin ja suunnitellaan helposti päivitettäväksi. Sen luomisessa hyödynnetään metsäalan asiantuntijoiden näkemyksiä varmistaen tiedon ajantasaisuus ja käyttökelpoisuus.

Hankkeessa tuotetun visuaalisen tietokoonnin ja koostettujen ydinviestien avulla metsäalan toimijat ja päättäjät voivat viestiä metsien talouskäytön vaikutuksista tehokkaasti ja ymmärrettävästi niin alan sisällä kuin ulkopuolisille. Tämä lisää mahdollisuuksia metsätalouden huomioimiseen päätöksenteossa ja edistää metsien merkityksen tunnistamista kansantalouden, huoltovarmuuden ja alueellisen elinvoiman näkökulmista.

Yhteistyökumppanit ja rahoittaja

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tapion ja Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kanssa.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Tommi Tenhola Tapiosta. PTT:ssä hankkeesta vastaa Matti Valonen.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Metsämiesten Säätiön, PTT:n ja Tapion logot

Ajankohtaista

Lisätietoja

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061