Säteilyturvakeskus (STUK) edistää ja valvoo yhteiskunnan ja ympäristön säteilyturvallisuutta, ja sen työ edellyttää jatkuvaa tietojen tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Asuntojen radonmittaustietokannan vaihdon yhteydessä STUKilla oli tarve päivittää myös vanhentuneet ja puutteelliset osoitetiedot ajan tasalle tehokkaan ja luotettavan tietojen käytön varmistamiseksi. STUK tarvitsi kumppanin auttamaan puutteellisten osoitetietojen korjaamisessa.

Suunnittelimme ja toteutimme Karttakeskuksessa asiakkaallemme STUKille räätälöidyn asuntojen radonmittaustietokannan osoitteiston selvitystyön. Käytimme monipuolisia tietolähteitä, kuten paikka- ja rakennustietoja sekä erilaisia osoitetietokantoja analyysissa. Projektin suurimmat haasteet liittyivät puutteellisiin, vanhentuneisiin ja virheellisiin osoitetietoihin. Nämä haasteet selvitettiin ja korjaukset toteutettiin tehdyn analyysin pohjalta. Lopputuloksena STUK käytti analyysissa havaittuja tietoja tietokannan päivitykseen.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Tapio Karttakeskus tarjoaa monipuolisinta ja yksilöllisintä kartta-, paikka- ja metsätietoa. Ammattilaisille, asiantuntijoille ja luonnossa liikkujille. Juuri siinä muodossa kuin tarvitaan.

  • Mikko Ranta
  • Projekti- ja palvelupäällikkö
  • mikko.ranta(at) karttakeskus.fi
  • +358 29 432 6068
  • Janne Kostamo
  • Asiakkuusjohtaja
  • janne.kostamo(at) karttakeskus.fi
  • +358 29 432 6005