Metsä-ELOn tutkimustietowebinaari: Pienvesien ja niiden lähiympäristöjen monimuotoisuuden turvaaminen

1.3.2023

Webinaarissa tehdään katsaus pienvesien ja niiden lähiympäristöjen ekologiaan sekä suojavyöhykkeiden hyödyntämiseen monimuotoisuuden turvaamisessa. Tervetuloa kuulolle!

Aika ja paikka: Maanantaina 27.3.2023 klo 9:30–11:30, Teams

Tutustu tilaisuuden esityksiin ja yhteenvetoon

Ohjelma

Avaussanat
Lauri Saaristo (Metsä-ELO/Tapio)

The relationship between riparian hydrology, ecology and management in boreal forested catchments
Lenka Kuglerová (SLU)

Suojavyöhykkeen leveyden ja poimintahakkuun vaikutukset pienilmastoon, lajistoon ja tuulenkaatoihin
Anna Oldén (JYU)

Luontoarvoja turvaavat metsäpurojen suojavyöhykkeet
Mari Annala (SYKE)

Purojen pohjan ja kuolleen puun merkitys virtaveden monimuotoisuudelle
Petri Keto-Tokoi (TAMK)

 

Lisätietoja antaa

  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055